+

Ulovlig med bedriftsintern aldersgrense lavere enn 70 år

I mars vedtok Stortinget den nye arbeidsmiljøloven til tross for motstand fra både NHO og LO. Fra 1. juli 2016 vil det være ulovlig å ha bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år, såfremt det ikke er begrunnet i en helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. Aldersgrensen i arbeidslivet er samtidig hevet fra 70 til 72 år.

+

Mulighet for økt sparing og bedre pensjon

Fra 01.01.2014 fikk vi et nytt regelverk med nye sparesatser for bedrifter med innskuddspensjon. Nå kan din bedrift øke sparingen og selv en liten økning i sparingen kan gi store utslag i pensjonsutbetalingen.

+

1100 grunner til å ta det rolig på pinsefredag

Antallet uhell i trafikken eksploderer under utfarten i pinsen. – Ta det derfor med ro i trafikken på pinsefredag, oppfordrer skadeforebygger Fred Nilsen.

+

Ny ytelsesbasert alderspensjon vil ikke bli vedtatt

Banklovkommisjonen har utredet om det er ønskelig og mulig å etablere en form for ytelsesbasert kollektiv alderspensjon tilpasset ny alderspensjonsopptjening i folketrygden.

+

Sparer du i gris, fond, bank eller bolig?

Rekordlave renter fører til at vi sparer annerledes. Flere vil betale ned ekstra på boliglån og spare mer i aksjefond. Likevel er tradisjonell banksparing fortsatt nordmenns klare førstevalg.

Elbil
+

Det blir gunstigere å lease elbil

Regjering har i revidert nasjonalbudsjett lagt til grunn at merverdiavgift på leasing av elbiler skal fjernes en gang før 1. juli 2015.

+

Betal alltid i lokal valuta i utlandet, det lønner seg!

Når du er på reise i utlandet får du ofte spørsmål om du vil betale i norske kroner eller i lokal valuta. Hva skal du velge?

+

Redd for å bli permittert eller miste jobben? Arbeidsledighetsforsikring kan være løsningen.

Uro i markedet og trangere tider i flere bransjer gjør at stadig flere frykter å miste jobben eller å bli permittert.

Penger
+

Pensjon eller lønn? Ja takk, begge deler

Nordmenn ønsker å ha god råd som pensjonister. Undersøkelser viser at vi ønsker å ha minst 70 % av lønna i pensjon for å få en god pensjonisttilværelse.