Ansvaret som foreldre slutter aldri…

Dette er et ordtak som i tillegg til å inneholde gammel visdom også plutselig er blitt en økonomisk realitet. Vi ser at foreldrenes økonomi nå veves tettere inn i barnas liv som følge av bevhoet for bistand mange unge møter på vei inn i boligmarkedet. Rådene i avisene på hvordan foreldre kan hjelpe barna har vært mange, men hvem gir råd til mor og far?

Presset for å stille opp for å hjelpe med boligkjøpet er massivt, og det er ikke lett å holde hodet kaldt når man ringes opp fra sønnen eller datteren som har funnet sin drømmebolig. Det ligger dypt i den norske folkesjelen å tro på veien inn på boligmarkedet som veien til en stabil og sunn økonomi, og hva er vel da mer naturlig enn å stille opp for sine barn?

Det viktigste i denne som i andre av livets finansielle beslutninger er å bruke tilstrekkelig tid, skaffe seg god rådgiving og ikke minst å starte tidlig. Gjennom å hjelpe våre barn med gode sparevaner kan vi skape et godt grunnlag. Ikke bare for selve boligkjøpet, men ikke minst i tiden etter kjøpet hvor barnet selv står ansvarlig for å balansere mellom utgifter og inntekter. I banken ser vi daglig eksempler på hvordan unge med gode sparevaner har blitt til voksne med god styring på egen økonomi. Bruk derfor de mulighetene som ligger i blant annet BSU ordning til å hjelpe barnet med en god start på voksenlivet.

Etter hvert som barna beveger seg mot studenttilværelsen vet vi at mange begynner å tenke på kjøpet av den første boligen. Når barnet ditt kommer med glødende fra visning med prospekt på drømmeboligen så er det ikke lett å forholde seg rolig. Jeg vil likevel oppfordre til at man tar en pause og stiller seg noen spørsmål:

Har barnet ditt undersøkt andre muligheter for lån?

Det er svært mange som ikke har en økonomi som tillater å gi store bidrag til barna. Media ynder å bruke gjennomsnitt som bevis på at alle er velstående, men sannheten er at for de fleste så vil bistand til kjøp av bolig for ett eller flere barn være et for tungt løft. Det finnes gode låneordninger gjennom Startlån i mange kommuner. Forsikre deg om at barnet også undersøker muligheter for dette.

Hva vil du med å hjelpe?

Dersom du vil støtte boligkjøp så tenk gjennom mulighetene for å sikre at gaven faktisk går til det formålet. Du ta pant i leiligheten som kjøpes og skrive en avtale med barnet om hva som skal skje med bidraget ved et senere eiendomssalg, eller du kan la det være helt opp til barnet selv. Tenk også gjennom at hvis du har pant i eiendommen så vil ikke så lett andre kreditorer kunne ta pant for sine krav.

Hva er dine egne planer?

Når du stiller en kausjon så begrenser du samtidig dine egne lånemuligheter. Dersom du selv har planer om salg eller opplåning av eiendommen så pass på at lånet til barnet betales ned raskt så din kausjon kan slettes. Har du flere barn, så husk på å skape rom for også å hjelpe dem.

Har du råd til å ta over regningen?

Medlånetaker er like ansvarlig for betaling av lånet som barnet selv. Dersom noe skulle skje som gjør at barnet ikke selv kan betale, så får du regningen. Skal du stille som medlånetaker så be derfor alltid om å bare være lånetaker på deler av lånet. Da begrenser du ditt maksimale ansvar.

Husk at ingen ting er bedre enn at man kan være med å hjelpe barna samtidig som man har brukt litt tid på å finne løsninger som også passer for en selv.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.