Pensjonsparadokset – unngå blåmandag!

Pensjonsparadokset lever i beste velgående. Det kan gi blåmandag for morgendagens pensjonister.

Dette er pensjonsparadokset:

  • De aller fleste ønsker å gå av tidlig med pensjon
  • Flertallet har store forventninger til pensjonisttilværelsen med dertil god pensjon
  • Ny folketrygd (innføres 1. januar 2011) overlater større ansvar til egen sparing
  • MEN: De færreste sparer selv til egen pensjon

Paradokset blir dokumentert i en opinionsundersøkelse Respons Analyse har utført for SpareBank 1 SMN. Hovedfunnene er:

  • Bare én av fire vil jobbe frem til ordinær pensjonsalder
  • Én av tre aksepterer ikke vanlig pensjon (dvs. pensjon mindre enn 70 prosent av lønn)
  • Reise samt det gode liv henger høyest på ønskelisten for pensjonisttilværelsen
  • Kun én av fem sparer privat til pensjon
  • Tre av fire vet ikke hva de vil få i pensjon

Dramatisk gap

Her er det et dramatisk gap mellom forventninger og realiteter. Mange risikerer å få det langt mindre romslig økonomisk enn det de forestiller seg i dag. Løsningen er å ta større ansvar for egen sparing. Ifølge flere opinionsundersøkelser er det færre som sier de sparer langsiktig til egen pensjon i dag enn da nåværende finansminister Sigbjørn Johnsen la frem Pensjonskommisjonens innstilling i 2004. Siden har det vært betydelig oppmerksomhet om temaet, ikke minst i media, uten at hovedbudskapet har trengt skikkelig igjennom. Nemlig å spare selv, i tillegg til pensjonen man får fra jobben.

Fra 62 år

Fra nyttår vil det være mulig å gå av med pensjon fra fylte 62 år, og ikke vente til 67 år som er kravet i dag. Er du 62 år eller eldre kan du ta imot pensjonsutbetaling både fra Folketrygden og opptjente ytelser fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Men det står et ris bak speilet, og det er at det er din egen pensjonskonto du begynner å spise av. Opptjent pensjonsformue fordeles ut fra antall år din aldersgruppe statistisk sett har igjen å leve. Dess tidligere du begynner å motta pensjon, dess lavere blir utbetalingen per år. En av de gode nyhetene i pensjonsreformen er at du kan starte å ta ut pensjon selv om du fortsetter å jobbe uten at dette vil gi deg fradrag i pensjonen. Dette vil være en god løsning for mange. Forutsetningen er at du ikke bruker opp pensjonen, men setter den av på bankkonto eller lignende til den dagen de slutter å jobbe. Det kan være en måte å sikre litt ekstra til gjenlevende ektefelle eller barn dersom du skulle falle fra. Pensjon du ikke har begynt å ta ut vil det ikke være noe arv fra.