Skattelister til irritasjon, forlystelse og forvirring

Skattelistene er både til irritasjon, forlystelse og forvirring. Mange bruker nok mye tid dagen i dag til å skotte misunnelig over på naboen.

Det å legge ut skattelister er et særnorsk fenomen, og det er klart mange uheldige sider ved at folk som aldri har søkt oppmerksomhet eller posisjoner tvinges til å blottlegge sine tall. Samtidig skaper nok tallene like mye forvirring som de gir opplysning.

Det er såkalt alminnelig inntekt som oppgis. Dette er en beregnet nettoinntekt etter fradrag. For å få et bilde av netto inntekt må man da i det minste legge til minstefradraget, og i tillegg ta hensyn til om vedkommende har andre fradrag som eksempelvis gjeldsrenter. Noen har også andre fradrag som eksempelvis pendlerfradrag som bidrar til å trekke den alminnelige inntekten ned. To personer kan derfor stå oppført med samme inntekt selv om det er langt over 100.000 i forskjell i lønn.

En bedre pekepinn på inntekten er betalt skatt. Når to personer står med samme inntekt og den ene har høyere betalt skatt så skyldes det at deler av skatten beregnes av bruttoinntekt før fradrag. Kalkulatorer som beregner lønn basert på skattetallene tar da også normalt utgangspunkt i betalt skatt.

Formue er like forvirrende. Blant annet fordi det er så gunstige regler for verdivurdering av bolig så har mange betydelig med verdier som ikke fremkommer på ligningen. For de som eier større virksomheter så konstruerer de også infløkte systemer av aksjeselskap som tryller bort det meste av formuen.

Det viser seg derfor at de vi er mest nysgjerrig på har mange muligheter til å tilsløre hvor mye de eier og tjener, mens skattelistene i hovedsak blir en åpenhet rundt inntektene til folk flest. Kanskje noe å tenke på når åpenhet rundt inntektene til samfunnstopper trekkes frem som argument for hvorfor vi skal fortsette med publisering av tallene?

Uansett viser antall klikk på nettavisenes skattelister at dette er oktobers store underholdningsfarsott. Men hvis noen spør meg så sjekker jeg jo bare meg selv, for jeg er jo ikke hverken misunnelig eller nysgjerrig… ;-)

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.