SpareBank 1 SMN med MOT

Vi er stolte av å kunne presentere vår nye samarbeidsavtale med MOT. Den holdningsskapende organisasjonen jobber for og med ungdom for å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø, noe som er helt i tråd med vårt samfunnsengasjement og verdier for øvrig.

– MOT gjør veldig mye bra for å bevisstgjøre ungdom til å ta egne valg og vise mot – mot til å leve, mot til å bry seg, mot til å si nei. Vår støtte til MOT er et bidrag til et tryggere oppvekstmiljø for ungdom i hele Midt Norge, sier konsernsjef Finn Haugan.

Pengestøtten på 1,2 millioner kroner vil blant annet gi mer økonomisk kraft i å bygge opp MOT-campen på Gråkallen til å bli en inspirasjonens høyborg for Norges ungdom. MOT-Camp er det første av sitt slag i Norge og er på alle måter et pionerkonsept.

– Vi er allerede godt i gang med planleggingen av samarbeidsaktiviteter. Bidraget fra SpareBank 1 SMN vil løfte MOT og MOT-camp til nye høyder. Enda flere ungdommer vil bli bevisstgjort og få styrket sin livskompetanse og sitt mot takket være samarbeidet med SpareBank 1 SMN, sier MOT-grunnlegger og leder Atle Vårvik.

I 1997 ble MOT startet av norske toppidrettsutøvere, med skøyteløperne Atle Vårvik og Johan Olav Koss i spissen, og i dag har organisasjonen cirka 23 årsverk som organiserer hele 3700 MOT-medarbeidere som driver arbeidet i lokalsamfunnene. De organiserer program i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdoms fritidsarena, hvor de gjennom ung-til-ung-formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjør ungdom til å vise mot ved å ta egne valg og ta vare på hverandre.

I tillegg har MOT rundt 40 ambassadører i toppidretten og kulturlivet som frivillig er med på å profilere budskapet om å vise MOT.