Å spare til barn og barnebarn

Du kan spare i barnets eller ditt eget navn – men hva er egentlig smartest å gjøre? 

Ved sparing til barn og barnebarn som er under 18 år eller student, bør du ta hensyn til Overformynderiet også. Studiestøtte og forvaltning av arvingenes penger kan bli påvirket. I tillegg må du huske at ”de håpefulle” vil kunne bruke pengene som de selv vil når de blir gammel nok – helt uavhengig av hvilke planer du hadde da du overførte pengene.

Unngå overformynderiet

Dersom de oppsparte midlene står i barnets navn og verdien av dem overstiger 75 000 kroner kan overformynderiet begrense de foresattes råderett over midlene som tilhører barna.

Men som arvelater kan du ifølge vergemålsoven bestemme at gave eller arv til en umyndig arving ikke skal styres av Overformynderiet, men for eksempel av foreldrene eller på annen måte.

Dette ordner du enklest ved å sette opp et gavebrev (eller testament) hvor det slås fast at barna i samråd med foreldrene skal råde over pengene frem til de fyller 18 år (eller senere hvis du ønsker det). Du finner forslag til et slikt gavebrev på smn.no.

Avkortet studiestipend

Hvis midlene står i barnets navn og verdien overstiger 269 168 kroner (nivå for 2010, justeres årlig) vil Statens lånekasse for utdanning redusere stipendandelen i utdanningsstøtten. Samlet studiestøtte vil ikke bli mindre, men hele beløpet vil være lån som må betales tilbake.

Skal du redusere arveavgiften kan det være lurt å spare i ditt eget navn. Når barnet trenger pengene, for eksempel som student, overfører du litt og litt. Beløp som virker rimelig og innenfor “skikk og bruk”, regnes som underhold og ikke som overføring av arv. Beløpet varierer ut fra din økonomi, men rundt 5000 kroner per måned burde være greit. Men bare du kan dokumentere at utgiftene er høye (studiepenger, husleie) så kan du gi mer.

Oversikt over fordeler og risikoer ved å spare i eget eller barnets navn

Sparing i barnets navn
Sparing i foreldrenes/verges navn
Fordeler Fordeler
 • Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.
 • Årlig sparing opp til folketrygdens halve grunnbeløp kan skje uten arveavgift. Foreldre kan således til sammen gi 1 G uten arveavgift.
 • Barnets midler vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.
 • Foreldrene kan disponere midlene friere og uavhengig av overformynderiet.
 • Ingen begrensning på hvor mye man kan spare eller hvor ofte i forhold til arveavgift.
 • Begrenser ikke muligheten til stipend fra Lånekassen.
NB! Ved sparing i bolig reduseres likningsverdien av det reelle sparebeløpet
Ulemper Ulemper
 • Når sparebeløpet overstiger kr 75.000 kan overformynderiet begrense foreldrenes/vergens disposisjon over pengene.
 • Ved fondssparing beskattes gevinsten når andelen realiseres.
 • Netto formue utover 269 168 kroner gir avkortning i stipend fra Lånekassen.
 • Midlene kan inngå i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.
 • Arveavgift påløper ved beløp over kr 470 000,- fra hver av foreldrene når midlene senere overføres til barnet. Høyere verdier på et senere gavetidspunkt kan medføre høyere arveavgift.
 • Kan medføre høyere formuesskatt for foreldrene enn om sparingen inngår i barnets formue.

Nærmere informasjon om avgift på arv og gave finner du på Skatteetaten.no.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.