BedreForm: Økt trivsel og friskere ansatte

I 2006 ble prosjektet BedreForm startet, og vi ønsket å få de ansatte til å satse på trening i fritiden. De ansatte fikk tilgang til en treningsdagbok på intranettet, og da prosjektet ble avsluttet 20.10.2010 hadde de ansatte i SpareBank 1 SMN logget inn 250.012 treningstimer!

Sykling, løping, jogging, bowling, spaserturer. Alle aktiviteter over 45 minutter kunne logges i treningsdagboken, og ut fra hvor mange poeng man samlet fikk man treningsrelaterte premier eller mulighet til å delta på forskellige aktiviteter som turer og arrangement.

Det var mange som hang seg på, og tre av fire ansatte førte i perioden treningsdagbok. Prosjektet ga gode resultater; bankens ansatte ble friskere! Sykefraværet gikk ned fra 5,7 % i første kvartal 2007 til 4,4 % i første kvartal 2010.

Prosjektet har hatt to mål; å trene sammen med kollegaer – noe som også er motiverende og styrker samholdet, og å mobilisere bredden, de som vanligvis ikke trener.

Solfrid Hofstad var en av de som kastet seg rundt og startet treningen.

– Etter at jeg kom hjem fra jobben satt jeg stort sett i sofaen, mye fordi jeg hadde problemer med ryggen. Det tok lang tid før jeg skjønte at jeg måtte begynne å røre på meg. Jeg startet med å gå turer og raskt merket jeg at ryggen ble bedre. De overflødige kiloene forsvant også. Jeg kom i mye bedre form. Og da banken startet med BedreForm ble jeg med, forteller Solfrid.

Banken har brukt en god del ressurser, både i form av midler og mennesker i BedreForm-prosjektet, men det har vært gode investeringer. BedreForm har gitt ansatte bedre form, lavere sykefravær, økt trivsel og et positivt renomé utad som en spennende og attraktiv arbeidsplass.

Med i prosjektet har man også hatt viktige instanser i organisasjonen som Bedriftsidrettslaget, HR-avdelingen og bedriftshelsetjenesten Aktimed.

Nå fortsetter SMN-konsernet BedreForm-satsningen. Her blir det viktig og ta vare på det beste og det vi har lært om å aktiverer flest mulig ansatte til å trene litt mer. Gå og sykle til jobben (Go2SMN), ny treningsdagbok, SMN Famile og SMN Aktiv blir nye satsinger som vi håper gir god effekt. I tillegg skal vi være på lag med MOT, jobbe med kosthold og livsstil i større grad.

Vi har et motto som BedreForm skal målbære: “Skal vi bli den beste banken må vi ha de friskeste ansatte!”