Framtiden til BankID

I dag er det over 2.1 millioner mennesker i Norge som bruker BankID, og det blir stadig flere BankID-brukersteder. Med den raske digitale utviklingen har BankID  mange muligheter i framtiden; for eksempel kan alt av avtaler som i dag signeres med penn på papir, kan i framtiden signeres elektronisk av privatpersoner, bedrifter og det offentlige. I praksis kan det bli en enorm effektivisering!

BankID er i all enkelhet legitimasjon og signering på nett – det du bruker når du for eksempel identifiserer deg selv ved innlogging i nettbanken. Man kan også signere avtaler med BankID, en signatur som er like bindende som en signatur håndskrevet på papir.

Egentlig er det bare fantasien som setter begrensninger, men sikkerhet, teknologi, personvern, funksjonalitet, tilgjengelighet og brukervennlighet er sentrale temaer i diskusjonen om fremtidens eID og betalingstjenester.

Men hva er forbrukerne opptatt av i dag og de neste årene? Hva skal til for å endre deres atferd? Hvordan nå frem til de unge med fremtidens tjenester?

Slike spørsmål vil bli diskutert på den årlige BankID-konferansen som går av stabelen 16. og 17. november i Trondheim. Utover framtidsmulighetene vil også kundecaser med vellykket bruk av BankID og suksesshistorier trekkes fram for å inspirere til egne løsninger med BankID. Konferansen vil fokusere på nye anvendelsesområder, både i privat og offentlig sektor, og konferansen vil være en møteplass for utveksling av erfaringer og få en oppdatering på området.

Du kan se programmet til BankID-konferansen og finne påmelding på smn.no.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.