Hvordan vil statlige verdipapirkjøp påvirke den globale økonomien?

Mange sentralbanker har allerede trappet opp bruken av pengepolitiske stimuli i realøkonomien, og flere forbereder en ny omgang med verdipapirkjøp. I begynnelsen av november ble det klart at den amerikanske sentralbanken akter å kjøpe amerikanske statsobligasjoner for $600 milliarder i perioden frem til neste sommer.

Vi er svært usikker på om dette pengepolitiske virkemiddelet vil være like effektivt nå som det var i fjor vinter. For at tiltaket skal virke må strategien forårsake økt etterspørsel relativt til produksjonen verden over, altså en reduksjon i den globale spareraten, noe som forutsetter en kraftig økning i formuesverdier (aktivapriser). Et slikt utfall vil være inflasjonsdrivende og typisk skape kraftige kreditt- og boligmarkedsbobler, særlig i Asia og andre fremvoksende markeder.

Men trolig vil ikke de asiatiske landene lenger ”passivt” avfinne seg med å oversvømmes av sentralbankgenerert likviditet. For eksempel har Brasil nylig innført en skatt på kapitalflyt over betalingsbalansen for å motvirke presset på valutakursen, og landets president var blant de første statsledere som tidligere denne måneden (november 2010) brukte ordet valutakrig om den politikk som nå føres. Liknende proteksjonssistiske tiltak forberedes også i Asia.

Frykten for global handelskrig har derfor igjen blusset opp, ettersom flere og flere land har behov for å svekke sin nominelle valutakurs relativt til sine respektive handelspartnere. En svakere dollar er for eksempel et av flere formål bak den amerikanske sentralbankens verdipapirkjøp.

Grunnen til at verden stadig oftere opplever handelskonflikter er at mange vestlige land har store notoriske underskudd på handelsbalansen, mens Kina, Japan og flere andre asiatiske land har tilsvarende store overskudd på utenriksregnskapet. Den underliggende årsak til dette handelsmønsteret er strukturell overkapasitet i industrisektorene i Kina og Japan. Overkapasiteten i Asias eksportindustri må derfor bygges ned. Men strukturell reform tar tid, ikke minst i Kina, og dette må vestlige beslutningstakere vise forståelse for.

Du kan laste ned hele månedsrapporten for november 2010 på smn.no/markets.

(Bildekredittering: Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building, et Creative Commons Attribution (2.0) bilde fra nostri-imago’s photostream)

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.