Ikke gunstig for alle eiere

Dine penger skriver at utviklingen i boligmarkedet gjør at den som eier boligen blir rikere, mens den som kjøper boligen blir fattigere. Det gjelder imidlertid ikke alle deler av landet.

I mange områder har boligprisene hatt en svak utvikling i perioden fra 2004/2005. Der er det bare nedbetalingen av lånet som bidrar til å øke din egenkapital, og det neste huskjøpet vil også lett kreve høy belåning. Fordelen her er jo at inngangen blir lettere for neste kjøper.

En av utfordringene vi i banken ser er at reguleringen med maksimalt 90% belåning av bolig rammer i denne typen områder. Boligkjøperne er avhengig av god rådgiving slik at de betaler ned nok på lån til at det er problemfritt å kjøpe neste bolig.

En annen gruppe som sliter spesielt i boligmarkedet er unge enslige. Det er ikke lett å spare opp egenkapital med de høye bokostnadene man har som enslig, og uten egenkapital intet lån. Heldigvis har Husbanken rettet noe opp i dette ved at de gjennom Startlån nå gir lånene som bankene ikke lenger har anledning til å yte. Vi bruker mye tid på å sy sammen gode løsninger sammen med kommunene, og bistår også med mellomfinansiering av kommunens tilsagn når det er behov for å kaste seg rundt.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.