Nå kan du kombinere jobb og alderspensjon hvis du ønsker det

Fra årsskiftet kan du ta ut alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år selv om du fortsetter i jobben.

Ved årsskiftet får vi nye utbetalingsregler i folketrygden. Det gir oss mange muligheter vi ikke har hatt før. Den største nyheten er at vi kan kombinere uttak av pensjon og lønn.

Du bestemmer selv når du vil starte og ta ut alderspensjon fra folketrygden. Kravet er at du har fylt 62 år og har opptjent pensjon over et visst minimum. Starter du å ta ut pensjon tidlig blir de årlige utbetalingsbeløpene lavere enn om du venter med å ta ut pensjon. Sånn ca vil de årlige utbetalingsbeløpene være 25 % lavere om du starter å ta ut alderspensjon fra 62 år enn om du venter med å ta ut pensjon til du fyller 67 år. På den måten øker ikke statens utgifter til din alderspensjon selv om du starter å ta ut pensjon tidlig – den fordeles bare litt tynnere ut over flere år.

Du velger selv om du ønsker å ta ut fra fylte 62 eller senere. Du kan velge å ta ut delvis, for eksempel 20 % eller 50 % av det årlige beløpet. Dette selv om du jobber 100 prosent stilling.

Hvis du har valgt å ta ut delvis kan du ombestemme deg etter et år – men du kan på hvilket som helst tidspunkt velge å ta ut 100 % pensjon.

Dette gir oss mulighet til en mye mer fleksibel utgang fra arbeidslivet enn vi har hatt frem til nå.

Du kan lese mer om pensjon på smn.no.