Pensjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere vil kun ha folketrygden å leve av fordi de ikke er klar over muligheten de har til å tegne samme pensjonsordning som bedriftene.

I 2006 fikk selvstendig næringsdrivende og frilansere rett til å ha innskuddspensjon med forsikringer slik som bedriftene har. Dette er en svært gunstig ordning skattemessig fordi du som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan trekke innbetalingene til pensjon, forsikring og omkostninger fra personinntekten. Det innebærer at ca. halvparten av sparingen og forsikringen dekkes av skattefradraget.

Nesten 10 % av den voksne befolkningen i Norge er mottakere av uførepensjon. Dette er noe som kan skje oss alle. Dersom du kun har uførepensjon gjennom folketrygden å leve av vil det for de fleste bli litt knapt. Alle arbeidstakere i Norge har en forsikringsdekning gjennom arbeidsgiveren sin. Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til å tegne samme type forsikring.