Spar arveavgift ved å overføre penger før nyttår

Visste du at det er penger å spare på å overføre formue til arvinger gjennom fast sparing i aksjefond? En planlagt overføring av arv kan spare arvingene for betydelige beløp i arveavgift. Men, vær klar over at det vil lønne seg å gjøre første overføring før årsskifte.

Mange ønsker å kunne glede sine barn og barnebarn med et tilskudd til økonomien som kan hjelpe arvingene med for eksempel å komme inn på boligmarkedet eller unne seg noe ekstra til jul. Men i stedet for å spare til et slikt formål i eget navn med tanke på å gi et stort beløp i gave eller arv kan det lønne seg å heller overføre sparingen til arvingene fortløpende.

Gaver til barn og barnebarn opp til en halv G per år er nemlig fritatt for arveavgift. Dette tilsvarer 36 440,50 kroner i 2010 til hver av dine arvinger. Ektefeller kan altså gi 72 881 kroner til hvert av sine felles barn og barnebarn i 2010.

Bruk det årlige fribeløpet

Om du ønsker å spare så mye arveavgift som mulig er det viktig at du tenker langsiktig og begynner overføringene så tidlig som mulig. Fribeløpet kan ikke overføres til neste år.  Jo tidligere en begynner overføringen til barn og barnebarn, desto mer vil man kunne overføre uten at det påløper arveavgift for arvingene.

Dersom du ikke overfører noe gradvis til arvingene vil hver arving maksimalt kunne motta 470 000 kroner uten arveavgift. Det øvrige vil bli avgiftsbelagt med henholdsvis 6 % på arv fra 470 000 til 800 000 kroner, og 10 % på arv utover 800 000 kroner for barn. For barnebarn og andre arvinger er avgiftssatsene henholdsvis 8 % og 15 % for arv utover 470 000 kroner.

Ved gradvis overføring av arv vil du kunne doble hver enkelt av dine arvingers avgiftsfrie arvebeløp i løpet av 13 år. I de tilfeller der arvelater er i formuesskatteposisjon, mens arvingene ikke er det, vil også gradvis overføring innebære lavere formuesskatt på pengene.

Gjør det enkelt og lønnsomt

Ved å spare i aksjefond i arvingens navn vil arvingen ikke bare slippe arveavgift på disse pengene, men også ha høy forventet avkastning på sparingen. Selv om dette er veldig enkelt er det noen ting du må være klar over når du sparer i arvingenes som er mindreårig sitt navn. Det kommer jeg tilbake til i morgen!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.