Topplederkonferansen 2010: Vi må utnytte regionens konkurransefortrinn!

I går var næringslivstopper og akademia samlet på topplederkonferansen på NTNU. 120 personer deltok på konferansen, omtrent likt fordelt mellom næringslivet og akademia.

Topplederkonferansen er et samarbeid mellom NTNU, NTE og SpareBank 1 SMN, og er den viktigste møteplassen for kobling mellom forsknings- og utviklingsmiljøet (FOU) og næringslivet i Midt-Norge. NTNU ble nylig kåret til den fjerde beste i verden på koblingen mellom forskning og næringsliv.

Vi har et kunnskapsfortrinn i vår region som kan utvikles til å bli et konkurransefortrinn. Derfor er det viktig at næringslivsledere har et nært og dynamisk forhold til forsknings- og kunnskapsmiljøene. Topplederkonferansen er i så måte en møteplass for å koble næringslivet mot det dyktige forskningsmiljøet vi har.

I tillegg til aktuelle foredrag, ble det gjennomført workshoper om

  • Hvordan bidra til raskere kommersialisering av ideer fra kunnskapsmiljøene?
  • Internasjonalisering av små og mellomstore bedrifter. Hva skal til for å lykkes?
  • Innovasjon som driver for vekst i eksisterende bedrifter
  • Hvordan sikre tilgang til de gode hodene i regionen?
  • Hvordan møte økende krav til miljø- og samfunnsansvar?
  • Kraftsystemet i Midt-Norge: Kan ny kunnskap løfte oss ut av krisen?
  • Øk verdiskapningen med design

Jeg deltok på den siste workshopen, ”Øk verdiskapningen med design”. Design er blitt en svært viktig del i dagens teknologisamfunn, hvor både brukervennlighet og estetikk settes høyt. Hvorfor ikke inkludere design på tvers av de teknologiske retningene, og skape ”teknologi med sjel og identitet”? Det tror jeg kunne vært et differensieringspunkt for NTNU som potensielt kunne løftet både NTNU og regionen.

Årets konferanse var den femte i rekken og var, etter min mening, den beste topplederkonferansen til nå!

Bildekreditering: Alle foto fra Topplederkonferansen 2010 av Fredrik Øfsteng. Fotoet av NTNU er et Creative Commons Attribution (2.0) bilde fra eirikref’s fotostrøm

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.