Tre eksperter om bank og sosiale medier

Vi har fått Henriette Hedløv (Halogen), Ida Aalen (Net Life Research) og Cecilie Staude (BI), kjent fra den norske sfæren rundt sosiale medier, til å snakke litt om hvilke muligheter de ser bankbransjen har i sosiale medier.

Henriette Hedløv

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver i Halogen
Du finner henne på: Twitter, LinkedIn og Kjøkkenfesten.no

Velkommen til bloggosfæren :) Det er gledelig å se at SpareBank 1 fortsetter satsingen i sosiale medier. Som førstemann ute i Norge har dere et godt utgangspunkt for å styrke deres posisjon i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane via disse mediene.

Tilstedeværelse i sosiale medier gjør det mulig for en bedrift å kommunisere dens verdier direkte og ærlig til sine kunder. Endelig kan vi altså menneskeliggjøre og åpne opp en ellers så lukket, anonym og distansert bransje som bankbransje har ry på seg å være.

Jeg tror nemlig at publikum kommer til å forvente det samme av kontakten på nett som de gjør når de er i banklokalet deres. I banken snakker vi med mennesker, ikke maskiner. Og det er menneskene som legemliggjør bankens verdier. De bankene som har et klart forhold til HVEM de er og hvordan deres kunder ser på dem, vil ha et stort fortrinn hvis de klarer å formidle denne selvinnsikten og være ydmyke nok i forholdet til kunder og omgivelsene. Da har de et godt grunnlag for å lykkes med sosiale medier.

Som følge av engasjementet i sosiale medier får bankene som mer lojale og engasjerte kunder. De får også en unik innsikt i kunders behov og forbrukertrender, noe som gir økt innovasjonskraft og klare konkurransefortrinn.

Ida Aalen

Stilling: Interaksjonsdesigner i Net Life Research
Du finner henne på: Twitter, LinkedIn, bloggen hennes og på iallenkelhet.no

Ja, hva skal en bank med sosiale medier? Det samme spørsmålet som veldig mange andre bransjer stiller seg for tiden. Jeg tror det er å begynne i feil ende. I Norge har vi allerede ganske gode nettbanker i den forstand at det stort sett er lett å betale regninger og lignende selv.

Men hvor god er banken til å hjelpe deg med å spare? Eller nedbetale lånet? Den hjelper deg kanskje med det praktiske, men hva med motivasjonen, og kunnskapen? Her tror jeg norske banker har utrolig mye å hente av å skule til amerikanske mint.com. Ikke bare kategoriserer den automatisk kontoutskriften din så du kan se hva du faktisk bruker penger på, men den kan også la deg sammenligne forbruket ditt med hva andre bruker penger på… og plutselig ble det sosiale til en del av bankopplevelsen.

Det er ikke det enkleste å innføre, men jeg tror det viktige blir å starte med hvorfor man i det hele tatt bruker bank eller nettbank, og hvordan noe sosialt kan være en nyttig, effektivt eller positiv men ikke minst naturlig del av bankoppelvelsen.

Cecilie Staude

Stilling: Høyskolelektor ved Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI
Du finner henne på: Twitter, LinkedIn, og på bloggen hennes ceciliestaude.blogspot.com

Det viktigste for en bank som ønsker å satse i sosiale medier, er å stille seg spørsmål knyttet til hvordan kanalene skal brukes, hvem man ønsker å nå og hva som skal være målet med tilstedeværelsen. Med en godt forankret strategi i bånn, kan de nye mediene fungere utmerket som kanaler i bankens kommunikasjon med kunder og andre interessenter. Banker har tradisjonelt sett operert i et marked der man i stor grad har kontrollert det meste av kommunikasjonen, i dag har vi mange er faringer som mer enn antyder at ved hjelpe av sosiale medier er anbefalinger mellom kunder blitt et effektivt verktøy for merkevarebygging av produkter og virksomheter. For SpareBank 1 er gevinsten ved å utvikle veldig gode kunderelasjoner derfor kanskje høyere enn noen gang.

Fra mitt ståsted handler gode kunderelasjoner mye om å vise sitt sanne jeg, og formidle innhold som gjør at kundene får størst mulig verdi ut av sin deltagelse i bankens sosiale nettverk. I tillegg er det viktig å lytte, og la kundene føle seg verdsatt gjennom å gi dem mulighet til å påvirke utvikling av produkt. Og her er jeg enig med Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg som hevder at de fleste produkter og tjenester krever fornyelse og innovasjon, og det å bruke sine egne kunder i denne prosessen blir dermed en viktig forutsetning for suksess. Bankens satsing i sosiale medier er i så måte et godt utgangspunkt.

Det var tankene rundt bank fra tre annerkjente i det norske miljøet rundt sosiale medier, men kanskje du har noen tanker enten det er fra et kundeperspektivet, eller fra et mer faglig ståsted? Hvordan ser du for deg at du vil forholde deg til banken din (enten det er oss eller andre :)) på nett?

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.