Vårt nye hovedkontor åpner for publikum mandag 22. november

Vi er regionens største og eldste bank, og det gjør oss til en samfunnsaktør med forpliktelser og ansvar utover vår egen organisasjon – et ansvar vi tar på største alvor. Da vi skulle ha nytt hovedkontor ville vi ikke bare bygge en bank for oss selv, men et kvartal for hele byen.

Vi ville bygge framtidens miljøbygg, bidra til et mer levende sentrum, og skape en bedre arbeidsplass for våre ansatte – og dermed en bedre bank for kundene våre.

Mye har skjedd siden de første kundene gikk inn døren i Trondhjems Sparebank i 1823. Med snart 200 års historie i ryggen har vi lang erfaring i å endre oss i takt med samfunnet, og nå har vi et fleksibelt bygg med moderne teknologi som legger til rette for framtidens organisering.

Byutvikling og mer liv i Søndre gate

For å bidra til å utvikle Trondheim sentrum og gi liv til Søndre gate har vi gjort plass til møtesenter, butikker og kafé, og vi fyller bygget med kunst. En ny passasje mellom Søndre og Nordre gjør kvartalet til en integrert del av sentrum. Gjennom bygningen går det moderne veiter, med spennende klesbutikker, vinmonopol og kafé, og i den gamle delen av banken har vi skapt et helt nytt og moderne møtesenter.

Mandag 22. november åpner vårt nye hovedkontor for publikum, Carma åpner torsdag 25. november, mens Vinmonopolet og en klesbutikk til kommer inn over nyttår.

Samtidig er vi stolte over å forvalte store kulturskatter på vegne av byens befolkning, og vi gjør dem mer tilgjengelig for folk flest.

I kjelleren tar vi vare på de tusen år gamle ruinene av Olavskirken, stedet Olav den Hellige trolig ble gjemt natten etter at han døde i slaget på Stiklestad. Trondheimskunstneren Kjell Erik Killi Olsen har gitt verket «Salamandernatten» til Trondheim kommune. «Salamandernatten» er et av hovedverkene i norsk kunst, og har fått et spesialbygget utstillingslokale hos oss. I resepsjonsområdet har vi gjort plass til Nils Aas’ verk Tolv fortellinger. På Bankplassen finner du Håkon Blekens relieff, og Cathrine Maske og Sven Påhlsson har skapt helt ny glass- og lyskunst som vil smykke og fornye hele området.

Målet har vært å bygge Norges mest energieffektive kontorbygg

Vi tar miljøet på alvor; målet har vært å bygge Norges mest energieffektive kontorbygg med et energiforbruk per kvadratmeter på halvparten av hva miljømyndighetene krever. Arkitektene har regnet seg fram til helt riktig antall vinduer, med helt riktig størrelse, plassert på helt riktig sted, for å sikre best mulig arbeidslys og minst mulig varmetap.

Materialer er valgt ut fra miljøhensyn og millimetre er telt for å sette dem sammen så behovet for energi blir minst mulig. Inntaket til ventilasjonen er lagt i gulvet og vi har latt være å dekke til betongtaket innvendig. Det gir naturlig gjennomstrømming av luft både til ventilasjon, oppvarming og avkjøling. CO²-utslipp og temperatur blir kontrollert automatisk. I sum gir løsningene langt lavere strømforbruk enn i andre kontorbygg, og bidrar til et bedre inneklima.

Midt-Norges største finansmiljø under samme tak

Vi samler for første gang Midt-Norges største finansmiljø under samme tak, og det gir våre medarbeidere en attraktiv arbeidsplass. Sammen skaper vi et kompetansesenter som vil trekke til seg enda flere dyktige med arbeidere.

For det er flinke folk og sterke fagmiljøer som gir kundene en god bank. Vi har røsket opp i gamle rutiner, og endret på tradisjonelle samarbeidsformer. De som jobber sammen skal sitte sammen, på tvers av avdelinger og fagområder. På den måten gir en god arbeidsplass bedre tjenester til kundene.

Vi skulle bygge et nytt kvartal. Vi ville bygge framtidens miljøbygg og bidra til et mer levende sentrum. Vi ville skape en bedre bank for kundene våre og en bedre arbeidsplass for de ansatte. Vi ville mye. Derfor gjorde vi det.

Se også