Vet du hva du vil få å leve av som pensjonist?

Hva vi vil få i pensjon er vesentlig for hvordan vår pensjonstilværelse blir, og hvilke drømmer vi får råd til å realisere. Da er det overraskende at tre av fire ikke har satt seg inn i hva de vil få å leve av som pensjonister.

Når vi slutter i jobb vil de fleste av oss få pensjonsutbetalinger fra flere kilder. Alle vil vi få noe fra folketrygden. Har du hatt inntekt og lang arbeidskarriere vil det du får fra folketrygden utgjøre mellom 30 og 50 % av den inntekten du er vant til å ha. I tillegg vil de fleste få noe fra pensjonsordningen de har hatt på jobben. Den vil utgjør mellom 5 og 20 % alt etter hvor lenge du har vært hos arbeidsgiveren og hvor raus ordningen til arbeidsgiveren din var. Noen vil også ha andre kilder til pensjon.

Det finnes en nettside som gir deg enkel og rask oversikt over hva du vil få fra de enkelte kildene. Du går inn på norskpensjon.no, og logger deg på med samme bankID som du bruker i nettbanken din. Da vil du få opp en oversikt over hva du vil få i pensjon hvis du fortsetter i jobb til du fyller 67 år.

Var ikke det enkelt? Det tar bare noen minutter, og gir deg oversikt over et av de viktigste områdene for fremtiden din. Synes du beløpene som kommer opp er lave i forhold til det du er vant til å ha å rutte med, må du spare litt selv slik at du kan realisere det du drømmer om å gjøre når du blir pensjonist.