Bytte jobb? Sjekket hvor god pensjonsordningen er?

Alle ansatte som jobber mer enn 20 % stilling har krav på en pensjonsordning gjennom jobben. Det er stor forskjell på hvor god pensjonsordningene er.

Alle arbeidsgivere må ha pensjonsordning for sine ansatte. Den skal inneholde sparing til alderspensjonen din og en forsikring. Forsikringen dekker sparingen til alderspensjonen din hvis du skulle bli minst 20 % arbeidsufør.

Myndighetene har bestemt at alle minimum skal ha sparing til alderspensjonen sin på 2 % av den lønnen du har som overstiger 75.000 kroner. Mange bedrifter har en minimumsordning.

Hvis du derimot får jobb i en bedrift som har en maksimumsordning vil du få sparing til alderspensjonen din på 5 % av lønnen din mellom 75.000 og 450.000 kroner, og 8 % av lønnen din mellom 450.000 og 900.000 kroner.

Mange bedrifter har også forsikringer ut over minimum.

Sjekk hvor god pensjonsordning bedriften har før du tar en beslutning. Forskjellen mellom minimum og en maksimumsordning er stor og vil utgjøre en vesentlig forskjell når du fyller 62 år og kan ta ut alderspensjon. Den kan avgjøre om du får råd til å realisere drømmene dine eller ikke.