Du tjener opp til pensjon når du er hjemme med barna

Hvis du velger å være hjemme med barna når de er små får du pensjonsopptjening i folketrygden. Dette gjelder frem til barnet begynner på skolen.

Alle som har den daglige omsorgen for et barn under skolepliktig alder tjener opp til alderspensjon i folketrygden. Dette gjelder helt frem til barnet begynner på skolen hvis du velger å være hjemme disse årene. Det du tjener opp er det samme som de som har en inntekt på 340.000 kroner.

Hvis du har omsorgspermisjon fra jobben det første året med barnet får du samme pensjonsopptjening. Hvis du har en arbeidsgiveren som i permisjonsperioden betaler din vanlige lønn og den er høyere enn 340.000 kroner beholder du pensjonsopptjening på lønnsnivået ditt.

Dagens kvinnelige alderspensjonister har langt lavere pensjon enn menn. Dette skyldes blant annet at de ikke fikk pensjonsopptjening da de var hjemme med barna. I dag er det heldigvis annerledes og det gir håp om at fremtidens kvinnelige alderspensjonister vil få like mye i alderspensjon som fremtidens mannlige alderspensjonister.