En ekstremt ekspansiv pengepolitikk fra den amerikanske sentralbanken

Det er nå klart at den amerikanske sentralbanken skal kjøpe amerikanske statsobligasjoner for $600 milliarder innen 30.6 2011, og at målsonen for den effektive styringsrenten er intervallet 0-0,25 prosent. I prinsippet er dette ekstremt ekspansiv pengepolitikk.

Formålet er å redusere myndighetenes finansieringskostnader (obligasjonsrentene), øke bedriftenes investeringsetterspørsel og å løfte husholdningenes formue gjennom økte priser på finansielle aktiva.

Politikken ser dessverre ut til å fungere dårlig, rentene øker, dollarkursen styrker seg, utlån til foretakene avtar og råvareprisene har nådd nivåer som trolig er strevsomme for de samme husholdningene tiltakene var ment å komme til unnsetning.

Videre har EU/IMF kommet til enighet med irske myndigheter om en finansiell redningspakke for Irland. Dessverre har man valgt en klønete løsning, som forutsetter at privat sparing øker i EMU for å fremskaffe de €85 milliarder Irland nå kan låne. Dette vil trekke inn kjøpekraft i europeiske husholdninger.

Hadde en derimot valgt å la ECB funde irske myndigheters (og senere øvrige PIGS-lands) budsjettunderskudd gjennom trykking av penger, ville kostnaden fordele seg på befolkningen i EU gjennom høyere inflasjon, men også på eksportbedrifter utenfor EMU, som ville merke konkurransen fra en svakere euro gjennom redusert lønnsomhet.

I prinsippet ville dette scenarioet være inflatorisk for kreditorlandene i EMU, og da hovedsakelig tyskland og Frankriket, som ville måtte betale mer for importvarer i tillegg til den direkte inflasjonseffekten av å trykke penger. For resten av verden ville strategi 3. derimot være deflatorisk ettersom eksportbedriftene gir fra seg profitt for å finansiere statlig forbruk i PIIGS-landene.

Dette ville ha vært et steg i riktig retning med hensyn til å hjelpe de gjeldstyngende landene rundt Middelhavet: En forutsetning for å bedre konkurranseevnen i PIIGS landene er økt inflasjon i Tyskland, Østerrike, Frankrike og Sveits relativt til Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania.

Du kan laste ned hele månedsrapporten for desember 2010 på smn.no/markets.

(Bildekredittering: Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building, et Creative Commons Attribution (2.0) bilde fra nostri-imago’s photostream)

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.