Er du en av de heldige som har AFP – pass på at du ikke mister den

AFP står for avtalefestet pensjon, og er en pensjon som utbetales i tillegg til det du får fra folketrygden. Men det er et par vilkår som må oppfylles. Pass på at du ikke mister AFP’en din.

Hvis du jobber i privat sektor er det stor sjanse for at bedriften du jobber i er tilknyttet AFP-ordningen. Da vil du få livsvarig AFP-pensjon i tillegg til det du får fra folketrygden hvis du oppfyller et par vilkår. Hovedvilkåret er at du må ha vært omfattet av avtalen i minst syv av de siste ni årene når du fyller 62 år. For årskullene fra 1944 til 1954 er kravet litt lavere. I tillegg må lønnen du mottar overstige et visst minimum.

Hvis du fyller vilkårene til AFP kan du selv velge om du ønsker utbetaling fra 62 år, eller om du ønsker å vente med å ta ut pensjonen. Velger du å ta ut allerede fra 62 år vil de årlige beløpene du får utbetalt være lavere enn om du venter med å ta ut. Det er det samme som gjelder for alderspensjonen fra folketrygden. Den kan du også velge å ta ut når du er 62 år. Starter du tidlig vil de årlige beløpene bli lavere. Merk at du må ha startet og ta ut alderspensjon i folketrygden for å få lov til å starte og ta ut APF-pensjonen din.

Har du lang arbeidskarriere i en bransje som er tilknyttet AFP vil dette utgjøre et vesentlig bidrag til pensjonen din. Hvor mye den faktisk blir for deg ser du på nav.no.