Godt Nyttår – kanskje!

Noen av oss vil tilbringer timer, dager, uker, eller kanskje år, på sykehus som følge av feil eller uheldig omgang med fyrverkeri på nyttårsaften.

Fyrverkerisalget er i full gang, og om få dager er det nyttårsaften. Årets største festhelg. Dessverre medfører feil bruk av fyrverkeri, gjerne i kombinasjon med alkahol, til både personskader og branner. Mest utsatt er menn.  På landsbasis fremkommer det i en undersøkelse at 11 prosent av kvinnene har avfyrt fyrverkeri i alkoholpåvirket tilstand, mens hele 55 prosent av mennene har gjort dette én eller flere ganger.

Rakettforbudet halverte personskadene

Forbudet mot privat bruk av pinneraketter førte til mer enn halvering av personskadene. Ved inngangen til 2009 ble 61 personer skadet av fyrverkeri, mot 155 året før. Også antallet branner, branntilløp og andre skader er kraftig redusert.

Pinneraketter

Det er kun profesjonelle pyroteknikere som kan bruke raketter med styrepinne i klasse II og III. For privatpersoner er det ikke tillatt å bruke raketter med styrepinne, og det er heller ikke lov å selge slike produkter til private. Det er heller ikke tillatt å ta med noen form for fyrverkeri fra utlandet.

Bakgrunnen for forbudet mot privat kjøp og bruk av raketter, som ble innført i oktober 2008, var at slike produkter forårsaket mange skader. Forbudet resulterte i en halvering av personskadene.

Aldersgrenser

Aldersgrensen for å kjøpe og bruke fyrverkeri i klasse 1b (stjerneskudd og tilsvarende) er 16 år. For alt annet fyrverkeri er aldersgrensen 18 år.

Barn har ikke de samme forutsetninger som voksne for å håndtere fyrverkeri på forsvarlig måte. Selv om fyrverkeri inneholder relativt små mengder eksplosiver, er det mer enn nok til å gi livsvarige skader. I tillegg til at det er uforsvarlig, er det også forbudt å overlate fyrverkeri til mindreårige. Derfor skal det være voksne personer som tar seg av oppskytingen, mens barn og ungdom kan nyte det på betryggende avstand.

Noen enkle regler for bruk av fyrverkeri

  • La de som er edru ta seg av fyrverkeriet
  • Les bruksanvisningen på forhånd
  • Pass på at fyrverkeriet står stødig
  • Bruk tennstav
  • Tenn lunten mens du sitter på huk og gå raskt på avstand
  • Bøy deg aldri over fyrverkeri som er antent
  • Ikke tenn fyrverkeriet på nytt hvis det ikke tenner på første forsøk
  • Bruk beskyttelsesbriller

Du kan få straff

Du kan få alvorlige problemer dersom du bruker raketter ulovlig, og disse fører til personskade eller brann. Skader forvoldt med ulovlig fyrverkeri vil kunne gi avkorting i erstatningsutbetalingen hvis du skader deg selv, krav om tilbakebetaling av erstatningsutbetalingen hvis du forårsaker brann eller skade på andre personer, i tillegg til en kraftig reaksjon fra politiet.

Tenk på konsekvensene, for deg og andre!

Riktig Godt Nyttår! Fra oss til dere!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.