Har du flere fripoliser bør du slå de sammen

De fleste av oss bytter jobb en eller flere ganger i livet. Når vi slutter i jobben får vi med oss et bevis som kalles fripolise.

Fripolisen du får når du slutter hos en arbeidsgiver er et viktig bevis. Det er et bevis på den pensjonen du har tjent opp mens du jobbet hos arbeidsgiveren. Hvis du kikker litt nærmere på den vil du se det beløpet du vil få utbetalt når du blir pensjonist.

Alle fripoliser inneholder en gebyrpott som skal dekke alle fremtidige kostnader knyttet til fripolisen. Det er din tidligere arbeidsgiver som har betalt inn potten for deg, og du har derfor ingen kostnader knyttet til fripolisen din.

Mange skifter arbeidsgiver flere ganger i livet og vil dermed få flere fripoliser som alle har en gebyrpott. Hvis du slår sammen fripolisene dine trengs det bare en gebyrpott. De andre går med til å øke pensjonen din. Har du flere bør du derfor slå de sammen.

Ta kontakt med banken din for å få hjelp til å slå sammen fripolisene dine.