Hva skjer med alderspensjonen din hvis du blir syk?

Blir du meldt ut av pensjonsordningen og må du selv fortsette innbetalingen til du blir pensjonist? Nei. Hvis du blir syk, kan ikke din arbeidsgiver melde deg ut av pensjonsordningen. Hvis du blir langtidssyk over 12 måneder skal du heller ikke meldes ut av pensjonsordningen.

Alle pensjonsordninger inneholder en forsikring som heter betalingsfritak, og det betyr at vi overtar din arbeidsgivers forpliktelser ovenfor deg som ansatt  hvis du er syk lengre enn 12 måneder.

Hvis du blir permanent syk (ufør), vil vi fortsette månedlig sparing til din alderspensjon frem til du blir pensjonist.  Da vil din sist oppgitte årslønn bli brukt som grunnlag for sparing til pensjonen. Hvis du blir for eksempel 50% syk, vil arbeidsgiver dekke halvparten av sparingen, og vi den andre halvparten.