Stor forskjell i alderspensjon til kvinner og menn

Statistikk fra NAV viser at kvinner gjennomsnittlig mottar mye lavere alderspensjon enn menn.

I 2009 mottok menn gjennomsnittlig 211.000 kroner i alderspensjon fra folketrygden. Det er 57.300 kroner mer enn kvinner gjennomsnittlig mottok. Kvinner mottok gjennomsnittlig 153.700 kroner i alderspensjon fra folketrygden.

Hvorfor er det slik? Det er flere årsaker. Kvinner har gjennomsnittlig lavere lønn enn menn og siden alderspensjon fra folketrygden beregnes ut i fra lønnen din, vil forskjellen i lønn gi kvinner lavere alderspensjon. Kvinner som i dag er mottakere av alderspensjon fikk ikke pensjonsopptjening da de hadde omsorgspermisjon for barn. Det er mer vanlig at kvinner jobber deltid enn at menn gjør det.

Vil denne forskjellen fortsette? Det er vanskelig å si fordi det hovedsakelig vil være avhengig av om lønnsforskjellen mellom kvinner og menn viskes ut. Det er i dag flere kvinner enn menn som tar høyere utdannelse. Det er også slik at kvinner som nå har omsorgspermisjon med barn får pensjonsopptjening som om de hadde hatt en lønn på 340.000 kroner, med mindre de da mottar høyere lønn fra arbeidsgiveren under permisjonen. Mottar de høyere lønn fra arbeidsgiver når de har permisjon får de pensjonsopptjening på det høyere nivået. Dette gir håp om at vi på sikt får lik gjennomsnittlig alderspensjon til kvinner og menn.