Til alle godt voksne arbeidstakere

Du har krav på pensjonsopptjening hvis du arbeider etter at du fylte 67 år. Dette gjelder både folketrygden og pensjonsordningene gjennom arbeidsgiveren din.

Ved forrige årsskifte fikk vi en endring i folketrygdreglene. Endringen innebærer at vi nå får regnet med inntekt til vi er 75 år hvis vi fortsatt er i arbeid.

Det samme vil gjelde for pensjonsordningen du har gjennom arbeidsgiveren din. Har du planer om å fortsette i jobb etter at du fylte 67 år skal arbeidsgiveren din fortsette å betale inn til alderspensjonen din.

Dersom du er fylt 67 år og har sluttet i din tidligere jobb, men har lyst til å starte på å jobbe litt igjen vil den nye arbeidsgiveren din melde deg inn i sin pensjonsordning og starte innbetaling til ekstra alderspensjon til deg.

En deltidsjobb i godt voksen alder kan være en god løsning for mange. Du får kombinasjonen av godt med fritid og en passe dose tid i arbeidslivet. Hvis det er en løsning som passer for deg så vil du ikke bare få ekstra kroner i lønn, men også høyere pensjon.