500 000 kr til Levanger: Tallene bak

23. desember vant “Historisk sti på Stokkvola” tusenårsgaven fra oss til Levanger på 500 000 kroner. Avstemmingen skapte et enormt engasjement, og totalt ble det sendt inn 3 065 stemmer.

– Det som i ettertid gleder mest er tilbakemeldingen vi får gjennom økt engasjement og samarbeid, både hos forkjempere for Stokkvola i Åsen og hos skate-ungdommen. Stokkvola-entusiastene uttrykte at uansett seier eller tap så har jubileumsgaven medført en ny giv for Åsen-samfunnet. Skaterne uttrykker takknemlighet for å få mulighet til å bli mer synlig og for å fremme sin egen sak. I så måte svært positive bieffekter av avstemmingen, forteller Olav Midtsian Salater, banksjef i Levanger.

Av de 3 065 stemmene som ble sendt inn ble 2 945 registrert som gyldig. De 120 ugyldige stemmene er innsendte stemmer hvor det har vært skrevet feil kodeord. Stemmene mellom de ulike prosjektene fordelte seg som følger;

Det har vært en debatt på levangeravisa.no hvor det blant annet har vært spekulert i at andre prosjekter fikk flere stemmer enn det som vant. En av kommentarene spekulerte i følgende;

“Hørte at det var sterkere krefter som har involvert seg i resultatet. Som vi ser av kommentarene nedenfor så virker det til å være et ganske så stort flertall om et annet alternativ. Nå er riktignok ungdommen mer på nettet, så kommentarene vil helle i den retningen. Dette er hva jeg har hørt fra det jeg vil kalle ganske sikre kilder. Så får vi se om det finnes noen som kan vise frem stemmetallene slik at vi kan få en klarhet i dette.”

Både vi og leverandøren av tjenesten, Boost Communications, kan avkrefte påstanden om at feil prosjekt vant, og at det var forslag 3 som fikk flest stemmer.

– Jeg kan bekrefte at det var forslag 3 som fikk flest stemmer, sier Øystein Skiri, daglig leder i Boost Communications.

Etter at Levanger-Avisa skrev at det var jevnt mellom to prosjekter, hhv. “Innendørs skateanlegg” (forslag 1) og “Historisk sti på Stokkvola” (forslag 3), ble det gjort en kraftig mobilisering og sluttspurt mellom de to. De siste tre dagene kom det inn tusen stemmer hvor 432 stemte på skateanlegg, mens 538 stemte på Stokkvola. Dermed stakk “Historisk sti på Stokkvola” av med seieren med en margin på 305 stemmer.

Den kraftige mobiliseringen fra både “Innendørs skateanlegg” og “Historisk sti på Stokkvola” gjorde at disse to prosjektene dominerte avstemmingen. Til slutt var det altså Stokkvola som klarte å mobilisere flest, og som dermed vant tusenårsgaven på 500 000 kr.