De nye skattereglene for pensjon

Pensjonsreformen har trådt i kraft og vi har nå rett til å kombinere jobb og uttak av pensjoner fra vi fyller 62 år. Det gjorde det nødvendig å skille skattereglene for pensjon fra andre inntekter. I denne bloggen forklarer jeg de nye skattereglene for pensjon.

Skatteregler er ikke verdens enkleste tema, men jeg skal forsøke å forklare med eksempel nederst i bloggen.

Reglene er slik:

  • For pensjoner inntil 158.650 kroner får du maksimalt skattefradrag som i 2011 er 28.150 kroner
  • For pensjoner mellom 158.650 kroner og 242.000 kroner trappes skattefradraget ned med 15,3 prosent av pensjonsinntekten minus 158.650 kroner
  • For pensjonsinntekt mellom 498.610 kroner og 242.000 kroner trappes skattefradraget ned med 6 prosent av pensjonsinntekt minus 242.000 kroner
  • Har du pensjon over 498.610 får du ikke skattefradrag

Eksempel: Hilde er pensjonist med 480.000 kroner i alderspensjon

Siden Hilde har så høy pensjon blir hun omfattet av nedtrappingen av skattefradraget. Vi beregner det slik:

  • Inntekten fra 480.000 til 242.000 skal trappes ned med 6 %. Det gir en nedtrapping på 14.280.
  • Inntekten fra 242.000 til 158.650 skal trappes ned med 15,3 %. Det gir en nedtrapping på 12.753.

Når du legger disse to sammen får du 27.033 kroner som går til fradrag på det maksimale skattefradraget som i 2011 er 28.150.

Det gir Hilde et lite skattefradrag i sin skatt på 1.117 kroner.

Generelt er det slik at de nye skattereglene for pensjon har økt beskatning på høye og middels pensjoner i forhold til det som gjaldt før.

Det er dette som er tema i mange av innleggene under ordet fritt i avisene for tiden. Mange har jobbet mye og skaffet seg en brukbar pensjon. Da er det ikke hyggelig å bli rammet av økt beskatning.