Du trenger ikke være ekspert for å spare i aksjer

Hovedprinsippet ved langsiktig sparing er at du bør plassere pengene der du kan forvente høyest avkastning over tid. Det betyr sparing i aksjer og aksjefond. Men, mange tror du må være søkkrik og ha mye kunnskap og flaks for å investere i aksjemarkedet. Det stemmer ikke! Å opprette en spareavtale er løsningen.

Når du har opprettet en spareavtale går ting av seg selv, og beløpet du vil spare blir trukket automatisk fra din bankkonto.  Du velger selv hvor mye du vil spare i måneden – jo mer du sparer, desto raskere når du sparemålet ditt. Det er ingen bindingstid på pengene og du bestemmer selv hvor lenge du vil spare. Det er altså en strukturert spareform, men med fleksibilitet.

Det du ”ofrer” med en spareavtale er en litt lavere totalavkastning enn når du treffer med engangsinnskudd akkurat når børsen er på bunn. Å spare 1.000 eller 2.000 kroner per måned er fullt overkommelig for mange.

Hvis du ønsker kan du enkelt dele opp sparingen i forskjellige grupper og mål. Alt fra feriemål til ny bil eller som en tidlig pensjon. En spareavtale kan startes og stoppes når som helst, og du kan ha flere spareavtaler gående i flere fond.

Du reduserer risikoen med en spareavtale

Ved plassering i aksjefond for å oppnå høy avkastning på lang sikt, må du imidlertid også akseptere den tilhørende svigningsrisikoen som følger med. Dersom du ikke tåler midlertidige fall, eller blir urolig når det stormer på børsen er kanskje ikke sparing i aksjefond den riktige spareformen for deg.

Når du setter inn litt penger hver måned, vil du få med deg oppturer og nedturer på børsene. Men siden det stadig kommer inn nye penger i aksjefondet ditt, vil svingningene bety mindre. Først mot slutten av spareperioden, når nesten alle pengene dine står i aksjer, får du tilnærmet full effekt av aksjemarkedets endringer.

Les mer om våre aksjefond på smn.no

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.