Et scenario for global realøkonomi i 2011

På grunnlag av våre analyser i 2010 skisserer vi et scenario for global realøkonomi i 2011.

USA

Her forventer vi økt prispress gjennom høyere importpriser, redusert realdisponibel inntekt for husholdningene, og svakere lønnsomhetsutvikling i bedriftene. Realøkonomien vil derfor fortsatt være avhengig av ekspansiv økonomisk politikk for å vokse, og hovedansvaret vil falle på sentralbanken (Fed), som vil angripe spareraten i privat sektor.

Fed kommer til å kjøpe statsobligasjoner i store mengder i et forsøk på å løfte aktivprisene ytterligere, svekke dollaren og oppmuntre banksystemet til å kjøpe statsobligasjoner, slik at husholdningenes sparing kan avta gjennom formueseffekter (folk føler seg rikere når deres finansformue øker i verdi).

Europa

Tyskland er i ferd med å overopphete, underliggende etterspørselspress er kraftig. Landet trenger derfor strammere pengepolitikk. Samtidig trenger mange land (Irland, Spania, Italia m.fl.) svakere euro og ekspansiv pengepolitikk. Dette er selvsagt valutablokkens dilemma i et nøtteskall.

Både Spania og Italia kommer til å trenge finansiell støtte a la Irland. Vi tror ikke det i praksis er mulig å bli kvitt Euroblokkens iboende problemer.

UK

Landet er trolig allerede i stagflasjon: På tross av svak etterspørsel ligger inflasjonen et prosentpoeng over styringsmålet (2 prosent). Og det er ikke vanskelig å finne forklaringer; valutakursen har svekket seg over 25 prosent siden november 2007, globale råvarepriser har skutt i været og britisk omsetningsavgift (VAT) har økt betydelig. Og dette til tross for svak kapasitetsutnyttelse (vekst under trend), arbeidsledighet på 8 prosent og nominell lønnsvekst under 2 prosent (negativ reallønnsvekst).

Sentralbanken fortsetter derfor å stimulere økonomien fordi man frykter deflasjon mer enn inflasjon. Landet trenger ultra lav valutakurs for å snu det notoriske underskuddet på handelsbalansen. Vi tror 2011 blir tøft for britisk realøkonomi.

Kina

Myndighetene fortsetter å inflatere fastlandsøkonomien til stor ulykke for kostnadsbasen/lønnsomheten i eksportindustrien, som allerede er kritisk avhengig av subsidier av ymse slag.

Kina overoppheter i 2011 og en rimelig brutal innstramming kommer i 2012. Men neste år vil landet bidra positivt til global vekst.

Japan

Realøkonomien bremser kraftig opp og vi blir ikke overasket dersom vi ser teknisk resesjon i første halvår 2011. Risikoen øker i det japanske statsobligasjonsmarkedet, og sentralbanken bruker all sin kløkt for å unngå sammenbrudd. Dette er en av de alvorligste risikofaktorene for obligasjonsmarkedene og global realøkonomi neste år.

Norge

Rentenivået er lavt og faren for feilinvesteringer øker. Men både kronekursen og oljeprisen kommer til å være sterk i 2011, fordi Kina ikke bremser opp før i 2012 og Fed fortsetter å stimulere frem mot neste sommer. Imidlertid regner vi med at inflasjonen og inflasjonsforventningene vil tilta i USA i løpet av høsten 2011.

Norges Bank kommer til å følge sin annonserte rentebane det neste året. Aktivitetsnivået kommer til å ta seg forsiktig opp i 2011, men mot slutten av 2012 tror vi det dabber noe av i fastlandsøkonomien på svakere impulser fra utenrikssektoren.

(Bildekredittering: Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building, et Creative Commons Attribution (2.0) bilde fra nostri-imago’s photostream)

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.