Hvorfor har du ikke søkt om å få ta ut pensjonen din?

Hvis årsaken er at du ønsker og vente er det helt greit, men hvis årsaken er at du ikke er kjent med muligheten kan du lese dette innlegget.

Alle som har tjent opp pensjon av en viss størrelse (det gjelder de aller fleste som er i jobb) kan ta ut alderspensjon fra de fyller 62 år. Hvis du starter å ta ut når du er 62 år får du lavere beløp i året enn om du venter å ta ut. Du kan ta ut selv om du fortsetter å jobbe.

Alle som fyller 61 år får et brev fra NAV med informasjon om muligheten til å ta ut pensjon fra de fyller 62 år.

Ved årsskiftet var det 17 200 personer som var mellom 62 år og 67 år som søkte om å starte uttak av alderspensjon. Dette utgjør bare 17 prosent av alle som kunne ha søkt.

Hvorfor er det ikke flere som har benyttet denne muligheten?

At du starter å ta ut er ikke ensbetydende med at du bruker opp pengene. Hvis du fortsatt er i jobb kan du jo sette av det du får utbetalt i pensjon til du faktisk skal trappe ned eller slutte i jobben. Det gir god fleksibilitet. Husk også at midler du har rukket å ta ut fra folketrygden tilfaller arvingene dine. Midler du ikke har rukket å ta ut vil gå inn i folketrygdsystemet.