Kommer vi til å jobbe flere år enn før?

En av hovedtankene bak pensjonsreformen er at når levealderen øker er det naturlig at vi forskyver pensjonsalderen. Hva er pensjonsalderen i dag og kommer den til å øke?

Den gjennomsnittlige levealderen i Norge er nå 81 år. Den har steget over 1 år hvert 10 år i lang tid og det forventes at den fortsatt skal øke i tilsvarende tempo.

Menn lever gjennomsnittlig litt kortere enn kvinner. Gjennomsnittlig levealder for menn er 79 år, mens den er 83 år for kvinner.

Den faktiske pensjonsalderen i Norge i dag er 64,4 år. Den var på sitt laveste i 1998. Da var den under 63 år. Siden den gang har vi gjort slik myndighetene ønsker vi skal gjøre – vente med å pensjonere oss.

Med unntak av Island, hvor de jobber lengre enn oss, er nordmenn de i Europa om jobber lengst. Gjennomsnittet i EU er litt over 61 år.

Pensjonsreformen gjør det mulig for oss å kombinere jobb med pensjonsutbetaling. Du trenger ikke lenger å slutte i jobben selv om du ønsker få pensjonen din utbetalt fra du fyller 62 år. Vi har fått en fleksibilitet som vi ikke hadde tidligere som gjør det mulig for oss å trappe ned i stedet for å slutte helt i arbeidslivet. Spørreundersøkelser viser at mange ønsker en slik løsning og det vil forskyve den faktiske pensjonsalderen.

Det er også andre argumenter som tilsier at vi kommer til å jobbe i flere år enn før: vi har lav arbeidsledighet, arbeidstakerorganisasjonene har god innflytelse over arbeidsforholdene og vi har god helse. For mange er arbeidsplassen en viktig arena for sosialt og meningsfylt liv.

Det er derfor sannsynlig at vi kommer til å jobbe flere år enn før.