Leasing – nyttig finansieringsform eller kostbar fattigmannsløsning?

Hvorfor skal mitt firma lease og hva er eventuelt smart å finansiere med leasing? Mange er usikker og vet ikke når leasing er lønnsomt.

Dersom du inngår en leasingavtale med et leasingselskap så er det leasingselskapet som eier objektet og leier det ut til deg som kunde. Du har full bruksrett og utstyret nedskrives fullt ut i løpet av leasingperioden. Når denne nedbetalingstiden er over, kan det leases videre til redusert leie eller du kan kjøpe objektet. Du kan også be om å kjøpe objektet i løpet av nedbetalingstiden.

I og med at leasingselskapet eier objektet blir det normalt ikke balanseført i ditt regnskap. Du får en enklere regnskapsførsel og en slankere balanse. Vi finansierer utstyret, men trenger oftest ikke tilleggssikkerhet og du slipper å binde opp annen pantesikkerhet.

Hva kan jeg få leasingfinansiert?

Det er ikke alt som egner seg for leasing, men alt som kan skilles ut som egen enhet kan i utgangspunktet leasingfinansieres. Leasing egner seg spesielt godt ved finansiering av produksjonsutstyr, anleggsmaskiner, skogsmaskiner, landbruksmaskiner og person-, vare- og lastebil fordi dette utstyret blir ofte utsatt for tøff behandling slik at verdien raskt forringes. Nedbetalingstiden tilpasses bruk av utstyret og forventet slitasje.

Utstyr som synker i verdi kan altså være smart å lease. Leasingselskapet eier utstyret, og du som kunde slipper å binde opp annen pantesikkerhet. Du betaler leie hver måned – enkelt å håndtere og både i praksis og regnskapsmessig. Du avtaler nedbetalingstid på utstyret, men kan når som helst be om utkjøp.

Kostbar finansiering?

Det er sterk konkurranse blant leasingleverandørene, så rentebetingelsene er ofte gunstige sammenlignet med annen type finansiering.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud så får du vite om leasing passer til deg og ditt behov.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.