Ledig stilling: Finansforvalter i Treasury

Vi søker etter en dyktig og kompetent person til en ledig stilling som finansforvalter. Stillingen inngår i et team som har ansvar for funding og forvaltning av bankens verdipapirer, og blir en del av vårt finansmiljiø på vårt nye hovedkontor i Trondheim.

Denne stillingen er nå besatt

Avdelingen består av finanssjef Dag Olav Uddu som har jobbet i SpareBank 1 SMN i 34 år, Per Egil Aamo, utdannet samfunnsøkonom og autorisert renteanalytiker, og Jan Ole Tiller med bakgrunn fra TØH og 23 års erfaring på fagområdet. De jobber alle med funding og porteføljeforvaltning, men i tillegg jobber Dag Olav også med investor relations og forvaltning av pensjonskassen, Per Egil med generell treasury-aktivitet og Jan Ole med likviditet og aksjer.

Teamet stillingen er en del av har ansvar for blant annet å forvalte bankens gjeldsportefølje, styre bankes likviditet, utarbeide lånedokumentasjon, forvalte bankens verdipapirportefølje, ivareta og utvikle relasjoner til investormarkedet, utarbeide bankes likviditetsstrategier i samarbeid med Risk Management, og utvikle, produsere og legge fram analyser og rapporter til internt bruk.

For å være kvalifisert til stillingen må du ha høyere økonomisk eller teknisk utdannelse og/eller erfaring fra tilsvarende fagmiljø.  Som finansforvalter vil du også måtte kunne jobbe selvstendig og takle uventede markedsforhold. I stillingens natur må du også like å tilegne deg ny kunnskap i en hektisk hverdag.

Søk på denne stillingen »

Se hele den formelle stillingsannonsen »

Ta kontakt med finanssjef Dag Olav Uddu (LinkedIn eller tlf. +47 900 81 147) eller konserndirektør Kjell Fordal (LinkedIn eller tlf. +47 905 41 672) for mer informasjon rundt stillingen.

Videre lesning