Nå kan du ta ut pensjon fra jobben fra du fyller 62 år – selv om du jobber der

Pensjonsreformen trer i kraft for fullt nå fra årsskiftet. Da kan alle ta ut pensjon både fra folketrygden og fra pensjonsordningen vi har på jobben fra vi fyller 62 år selv om vi fortsatt jobber.

Pensjonsreformen gir oss en helt annen fleksibilitet enn vi har hatt tidligere. Nå får alle rett til å starte og ta ut pensjon fra vi fyller 62 år. Både fra folketrygden og fra pensjonsordningen på jobben.

Vi kan fortsatt jobbe så mye vi vil uten at det går ut over pensjonen. Faktisk er det slik at hvis vi forsetter å jobbe tjener vi opp enda mer pensjon.

Ulempen med å ta ut allerede når du er 62 år er at det årlige beløpet da vil være lavere enn om du venter med å ta ut. Det fungerer egentlig som en konto. Starter du å ta ut tidlig blir det mange år å fordele utbetalingen over, og da blir de årlige beløpene lavere. Hvis vi sammenligner det årlige beløpet du vil få dersom du venter med å ta ut til du fyller 67 år så vil det være ca 25 % høyere enn om du startet å ta ut da du fylte 62 år.

Du kan også velge å ta ut bare fra folketrygden og vente med å ta ut fra pensjonsordningen du har på jobben. Eller omvent – bare ta ut fra pensjonsordningen du har på jobben og vente med pensjonen fra folketrygden.

Fleksibiliteten er så stor at du kan velge å ta ut delvis eller helt når som helst fra du fyller 62 år til du fyller 75 år. Har du ikke tatt ut pensjon før du fyller 75 år starter utbetalingen uansett. Og du kan jobbe så mye du vil ved siden av.