Norges sprekeste bedrift? Det vil SpareBank 1 SMN bli!

I dagens utgave av Dagens Næringsliv kan du lese at vi stiller i kåringen av Norges Sprekeste Bedrift. I den sammenheng har DN vært på besøk og laget sak om oss og hvordan vi jobber med BedreForm.

Siden 2007 har vi hatt BedreForm som et sentralt prosjekt, med mål å legge forholdene til rette for at flest mulig ansatte trener litt mer. For litt siden meldte vi oss på DN’s kåring, og i den sammenheng ønsket avisa å lage en reportasje om hva vi har gjort og hvordan vi har jobbet. Hvorfor oss? Journaslisten fra DN sier at det virker som vi har gjort mer enn de fleste gjennom BedreForm-prosjektet.

Vi har også gjennomført helseprofiltester av alle ansatte, og 2. februar samles flere aktører i SpareBank 1 SMN for å se på funn fra undersøkelsen og for å starte arbeidet med hvilke tiltak som kan settes inn for å utvikle oss videre i positiv retning med tanke på friskhet, sunnhet og trivsel.

Her er et utdrag fra kriteriene DN har satt for å få prisen:

“Prisen tilfaller de virksomheter som oppfyller nedfelte kriterier, som har arbeidet målrettet og med engasjement med helsefremmende innsats, og som har satt i gang ekstraordinære tiltak for å motivere medarbeiderne til en sunnere livsstil.”

Hvorfor meldte vi oss på konkurransen:
– Vi ønsker å bli sett i kortene for å bli bedre og for å sette ekstra fokus på dette arbeidet
– Vi ønsker å vinne konkurransen og få positiv oppmerksomhet om banken og det vi står for.

Forhold som juryen legger vekt på er aktiviteter knyttet til en eller flere av følgende; trening, kosthold og bidrag til røykeslutt. I vurderingen blir blant annet også muligheten ansatte gis til energipauser og pausegymnastikk tatt med. På bildet over holder konsernbanksjef Wenche Seljeseth (med ryggen til) en femminutters pausegymnastikk.

Lykke til, måtte den beste banken vinne!