ODIN Sverige med 35 % avkasting i 2010

ODIN Sverige er kåret til det beste norskforvaltede fondet i 2010 med en avkastning på hele 35 %.

Sparing i aksjefond er en langsiktig investering hvor du bør ha minimum 5 års tidshorisont på pengene. Det gir derfor ikke så stor mening å se på avkastningen for kun et år, den skal og vil svinge. Men, for å få god avkastning over tid er man avhengig av gode enkelt år.

Les mer om sparing i ODIN aksjefond på smn.no.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.