Rekordhøy plassering av penger i verdipapirfond

Nylig publiserte Verdipapirfondenes forening statistikk over tegning i verdipapirfond for 2010. Den viser at norske personkunder, norske institusjonskunder og utenlandske kunder aldri før har hatt mer penger i verdipapirfond enn ved utgangen av 2010.  

Ved utgangen av 2010 var totalt forvaltningskapital i alle typer fond 498,8 milliarder kroner – en økning på 83,8 milliarder fra året før. Fondenes verdistigning bidro med 42,8 milliarder, mens nettotegningen var 41 milliarder kroner.

Når det gjelder norske personkunder så solgte disse litt mer enn de kjøpte for i aksjefond, og avkastningen i aksjefond for norske personkunder var 26 milliarder kroner gjennom 2010.

Det er verdt å merke seg at i løpet av de to siste årene har nordmenns avkastning i aksjefond vært 10 milliarder kroner høyere enn hva de tapte gjennom finanskriseåret 2008. Dette til tross for at aksjemarkedene må stige enda 20 prosent for å være tilbake på nivåene før finanskrisen. Dette skyldes at nordmenn investerte mye i aksjefond under og etter finanskrisen, da aksjekursene sett i ettertid var lave.

Svenske privatpersoner var enda mer fremoverlent, og nettotegnet for et beløp seks ganger høyere enn nordmenn i perioden fra og med fjerde kvartal 2008 frem til utgangen av 2010. Det skyldes trolig at svenskene har lengre erfaring med denne spareformen enn her hjemme.

Les mer om fondene vi tilbyr og hvordan du kommer i gang med sparingen på smn.no.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.