Det er lov å ombestemme seg

Pensjonsreformen har gitt oss en helt annen fleksibilitet enn de før oss hadde. Du må nå ta egne valg. Pensjon kan tas ut selv om du fortsatt jobber, og den kan tas ut helt eller delvis. Ikke fortvil dersom du mener du har gjort et dårlig valg. Det er lov å ombestemme seg.

Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden når du fyller 62 år selv om du fortsatt er i jobb. Velger du å ta ut pensjon allerede fra du fyller 62 år blir det årlige beløpet du får lavere enn om du venter til for eksempel du er 65 år med å ta ut.

Fleksibiliteten økes ytterligere ved at du kan velge om du vil ta ut 20 %, 40 %, 50 %, 60 %, 80 % eller 100 % av det årlige pensjonsbeløpet. Delvis utbetaling kan passe hvis du ønsker å trappe ned stillingsprosenten på jobben.

Med andre ord må du ta stilling til når du vil starte og ta ut pensjon, og om du vil ta ut helt eller delvis.

Når du skal ta et valg er det flere ting å tenke på. Hvor lenge skal du fortsette å jobbe, har du lyst til å trappe ned gradvis på jobben, har du ektefelle som er økonomisk avhengig av deg, har du god helse og forventer å leve lengre enn gjennomsnittet på din alder osv.

Synes du det er vanskelig å velge kan du ta deg en tur innom banken og få hjelp av en rådgiver.

Ting kan endre seg og du kan få lyst til å gjøre om valget. Det får du. Vi kan når som helst bestemme at vi vil starte og ta ut pensjon, eller at vi vil stoppe og ta ut pensjon. Hvis du stopper å ta ut blir beløpet stående og godgjøre seg på pensjonskontoen din til du velger å starte uttak igjen.

Vi kan altså ombestemme oss når vi vil.