Hvilken risiko tåler du på sparingen din?

Den eneste grunnen til å spare, eller utsette forbruk om du vil, er at du skal få avkastning på pengene dine. Likevel velger ikke alle den sparemåten som gir høyest avkastning, for noen er tryggheten for pengene det viktigste.

Mange velger å spare pengene på bankkonto. Det er trygt og godt. Sparer du i form av et fastrenteinnskudd er du sikret en rente på pengene dine. Den eneste forutsetningen er at pengene står i banken den perioden du avtaler. I de siste årene har imidlertid bankrenten vært rekordlav sammenlignet med tidligere perioder. Det gjør at banksparing ikke nødvendigvis er så lønnsomt i dagens økonomiske klima.

Hvis du satte inn et fastrenteinnskudd til en rente på 3,5 prosent for et sparebeløp på 300 000 kroner for ett år siden ville du fått 10 500 kroner i renter. Etter skatt (2 940 kr, altså 28 prosent av 10 500 kroner) sitter du igjen med 7 560 kroner. For å beregne nettorenteinntektene må du også justere for inflasjon (2,5 prosent av 300 000 kroner), og de blir dermed 60 kroner. Er du i posisjon for betaling av formuesskatt, forsvinner i tillegg den siste lille positive avkastningen, og du ender med et nettotap på rundt 3 000 kroner.

Hadde du gjort den samme investeringen i et aksjefond hadde regnestykket vært annerledes. Historisk har aksjemarkedet gitt fire til seks prosentpoeng høyere avkastning pr år enn bank. Så hvorfor plasserer ikke alle pengene sine i aksjefond?

Årsaken er knyttet til det vi kaller risikoen med investeringen. Det er ingen garanti for historisk avkastning også blir fremidig avkastning. For å spare i aksjefond kreves det tålmodighet og langsiktighet, samt evne til å tåle midlertidige kursfall.

Hvor mye risiko tør du ta med din sparing?

Dette vil være forskjellig fra person til person. Tåler du å se investeringen din halvere seg i verdi i løpet av en kort periode? Har du da nok is i magen til å sitte med investeringen i håp om at kursen etter hvert stiger og verdien kanskje dobles? Dette er forhold du må tenke gjennom før du sparer i annet enn banksparing.

Så hva slags sparing skal du velge?

Dette kommer an på hva slags formål du har med sparingen og hvor lenge du tenker å spare til dette. Det er naturlig å spare til bilkjøp neste år i bank, mens for sparing til pensjon, 10-20 år fram i tid, er aksjefond være et godt alternativ. Ønsker du en risikofri sparing, vil banksparing passe best. Er du villig til å ta risiko i håp om at avkastningen du få kan bli bedre enn det bankrenten kan gi, vil fondssparing passe for deg.

Ta kontakt med en av bankens rådgivere så hjelper vi deg komme i gang med sparingen, enten du ønsker å spare i bank eller i fond.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.