Innskuddsfond i pensjonsordninger

Alle bedrifter har et innskuddsfond tilknyttet sin pensjonsordning. Hvordan brukes det?

Bedrifter som har en innskuddspensjonsordning (også OTP) har et innskuddsfond tilknyttet pensjonsordningen. Fondet øker ved at innskudd betalt for arbeidstakere som slutter før de har arbeidet 12 mnd i bedriften tilføres fondet. Også innskudd for arbeidstakere som blir utmeldt av pensjonsordningen noen måneder etter de faktisk sluttet i bedriften blir tilført fondet.

Innskuddsfondet kan brukes til betaling av premien i henhold til innskuddsplanen for pensjonsordningen. Dvs at bedriften kan trekke fra fondet til månedlig betaling av premie.

Når innskuddsfondet har nådd en størrelse på over 3x årlig premie, kan overskytende beløp føres tilbake til bedriften. Hvis bedriften har 15 ansatte eller mer, skal dette først forelegges styringsgruppen for pensjonsordningen for uttalelse.