NTNU Discovery: Økt realisering av nyskapningsprosjekter

Vi bidrar til å at å få fram enda flere internasjonale teknologiske bedrifter.

Det har over tid pågått en diskusjon om hvordan vi skal øke tempoet i utviklingen av nye teknologibaserte bedrifter i regionen. Det foreligger nå et forslag fra NTNU TTO om nyskapingen NTNU Discovery.

Bakgrunnen for dette er at det årlig kommer inn rundt 100 nye ideer fra Forskning- og utviklingsmiljøene (FoU) som i utgangspunktet kan bli til økonomisk lønnsomme bedrifter. Manglende kapasitet til laboratorieforsøk og utvikling av prototyper hindrer rask nok verifisering av om teknologien holder. Det er også behov for ressurser til nærmere studie av forretningspotensialet i de ulike ideene.

Vi er opptatt av å forsterke og videreutvikle hele ”økosystemet” for verdiskaping. Fra før har vi i mer enn 10 år vært den største private aktøren bak Ungt Entreprenørskap og vi er initiativtaker til ”Partnere for Nyskaping”. Vi er største private aktør i de tre midtnorske såkornfondene og sentral i finansiering av Viking Venture. Vi har vært med i mange år i Midt-Norsk såkornselskap og medeier i LEN (Leiv Eiriksson Nyskaping), ogg nå jobber banken med å satse og videreutvikle SpareBank 1 SMN Invest AS.

NTNU Discovery skal fylle det finansielle gapet mellom offentlige ordninger og etablerte såkornordninger.

Sikre høyere suksessrate

Med NTNU Discovery er målet å sikre bedre kvalifisering raskere, slik at de bedriftene som lever over etableringsfasen kan komme raskere ut i markedet. For oss som en av de største lokale samfunns- og næringsaktørene er det viktig at flere av disse ideene realiseres og kommersialiseres.

Målet for NTNU er å sikre minimum åtte millioner kroner årlig i foreløpig tre år. NTNU har selv bevilget tre millioner kroner per år. Trøndelag har et fantastisk utgangspunkt til å satse på kunnskapsbasert næringsliv. Vi har høysetet for teknologiutdanning i Norge med verdensledende forskere og 30 000 studenter. Vi har naturressursene – vind, vann, sol, fisk, landbruk, samt olje og gass i havet. Vår region har et kompetent venturemiljø  og SpareBank 1 SMN ønsker å bidra med nødvendig kompetent kapital.

Vi har derfor tatt utfordringen og bidrar med inntil en million kroner per år i tre år, til sammen tre millioner kroner. Øvrige partnere i spleiselaget er Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag med henholdsvis tre og én million kroner årlig.

Noen av de årlige målene for NTNU Discovery er:

  • Registrering av minst 100 ideer som er kvalifisert for å søke finansiering fra NTNU Discovery
  • Kvalifisering og gjennomføring av minst 15 forprosjekter
  • Gjennomføring av opp til syv hovedprosjekter
  • Etablering av minst to nye bedrifter og fire lisensavtaler ut fra prosjekt som har vært støttet av NTNU Discovery

Se PDF fra NTNU TTO om NTNU Discovery »

NTNU Discovery

SpareBank 1 SMN bidrar til å at vi får fram enda flere internasjonale teknologiske bedrifter

Det har over tid pågått en diskusjon om hvordan vi skal øke tempoet i utviklingen av nye tekologibaserte bedrifter som har et internasjonalt potensiale. Det foreligger nå et initiativ fra NTNU om å etablere ”NTNU Discovery”.
Bakgrunnen for dette er at det årlig kommer inn rundt 100 nye ideer fra Forskning- og utviklingsmiljøene (FoU) som i utgangspunktet kan bli til økonomisk lønnsomme bedrifter. Manglende kapasitet til laboratorieforsøk og utvikling av prototyper hindrer rask nok verifisering av om teknologien holder. Det er også behov for ressurser til nærmere studie av forretningspotensialet i de ulike ideene.

SMN er opptatt av å forsterke og videreutvikle hele ”økosystemet” for verdiskaping. Fra før har vi i mer enn 10 år vært den største private aktøren bak Ungt Entreprenørskap og vi er initiativtaker til ”Partnere for Nyskaping”. Vi er største private aktør i de tre midtnorske såkornfondene og sentral i finansiering av Viking Venture. Vi har vært med i mange år i Midt-Norsk såkornselskap og medeier i LEN (Leiv Eiriksson Nyskaping). Og nå jobber banken med å satse og videreutvikle SpareBank 1 SMN Invest AS.

NTNU Discovery skal fylle det finansielle gapet mellom offentlige ordninger og etablerte såkornordninger.

Sikre høyere suksessrate

Med NTNU Discovery er målet å sikre bedre kvalifisering raskere, slik at de bedriftene som lever over etableringsfasen kan komme raskere ut i markedet. For oss som ledende regional samfunns- og næringsaktør, er det viktig at flere av disse ideene realiseres og kommersialiseres.
Målet for NTNU er å sikre minimum kr. 8 millioner årlig i foreløpig tre år. NTNU har selv bevilget kr. 3 millioner pr. år. Trøndelag har et fantastisk utgangspunkt til å satse på kunnskapsbasert næringsliv. Vi er i høysetet for teknologiutdanning i Norge med verdensledende forskere og 30 000 studenter. Vi har naturressursene – vind, vann, sol, fisk, landbruk, samt olje og gass i havet. Vår region har et kompetent venturemiljø og SpareBank 1 SMN ønsker å bidra med nødvendig kompetent kapital. Vi har derfor tatt utfordringen og bidrar med inntil kr 1 million pr år i tre år, til sammen 3 millioner. Øvrige partnere i spleiselaget er Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag med h.h.vis 3 og 1 mill. årlig.

Noen av de årlige målene for Discovery er:

} Registrering av minst 100 ideer som er kvalifisert for å søke finansiering fra Discovery

} Kvalifisering og gjennomføring av minst 15 forprosjekter.

} Gjennomføring av opp til 7 hovedprosjekter.

} Etablering av minst 2 nye bedrifter og 4 lisensavtaler ut fra prosjekt som har vært støttet av NTNU Discovery.