Nye kombinasjonsfond fra ODIN

ODIN lanserer tre kombinasjonsfond som passer for alle som ønsker å spare noe i aksjer, men samtidig vil redusere svingningene.

Hva er et kombinasjonsfond?
Kombinasjonsfond består både av aksjer og renter. Avkastningsmulighetene er svært forskjellig for ulike fond avhengig av hvor stor del av fondet som investeres i aksjer. Noen kombinasjonsfond har en nokså fast andel av de ulike verdipapirtypene, mens for andre kombinasjonsfond varierer andelen aksjer og renter hyppig.

Kombinasjonsfond har høyere forventet avkastning enn banksparing og andre rentebærende papirer, samtidig som renteandelen begrenser verdisvingningene i fondet.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond på samme måte som rentefond og aksjefond. Det betyr at det følger samme strenge regulering og krav til åpenhet – samtidig som de har samme beskatning som aksjefond.

Hva er fordelene med å investere i kombinasjonsfond?
Først og fremst kan du forvente høyere avkastning enn i bank og rentefond, samtidig som risikoen er lavere enn i aksjefond ved at det svinger mindre. Du bestemmer selv hvor høy aksjeandel du vil ha. Ønsker du lav risiko, kan du velge fond med lav aksjeandel og høy renteandel.

Vær oppmerksom på at det sjelden vil lønne seg å investere i et kombinasjonsfond med høy renteandel hvis du har samtidig har gjeld. Du vil da lett ende opp med lavere avkastning på fondsinvesteringen enn hva du betaler i rente på lånet. I slike tilfeller vil det være smart å betale ned på lånet eller spare i noe som gir høyre forventet avkastning, som for eksempel aksjefond.

ODINs kombinasjonsfond
På samme måte som ODINs aksjefond, er kombinasjonsfondene også aktivt forvaltede fond. Aksjeandelen i kombinasjonsfondene består av utvalgte ODIN fond, samt andre gode fond. Rentesiden består av rentefond fra ODIN og andre forvaltere. I tillegg kjøpes enkeltkontrakter i rente- og obligasjonsmarkedet.

Du kan velge mellom 3 kombinasjonsfond fra ODIN:

  • ODIN Konservativ: 25 prosent aksjeeksponering (+/- 5 prosent). Høyere forventet avkastning enn banksparing, med lave forventede svingninger. Årlig forvaltningshonorar 1,0 prosent
  • ODIN Flex: 50 prosent aksjeeksponering (+/- 7,5 prosent). Middels aksjeeksponering og noe lavere svingninger enn aksjemarkedet. Årlig forvaltningshonorar 1,35 prosent
  • ODIN Horisont: 75 prosent aksjeeksponering (+/- 10 prosent). Høyest forventede avkastningen av våre kombinasjonsfond. Årlig forvaltningshonorar 1,7 prosent

Aktivt forvaltede kombinasjonsfond med globale mandater, ingen kostnader ved kjøp og salg.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.