OTP – Må jeg etablere pensjonsordning for mine ansatte?

Spørsmål: Jeg har en liten bedrift med to ansatte.  Må jeg etablere pensjonsordning for mine ansatte og hva koster det meg?

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) gjelder for bedrifter som har:

  • Minst 2 personer i bedriften som begge hver har arbeidstid/lønn som utgjør minst 75 % stilling.
  • Minst 1 ansatt uten eierinteresse i bedriften som har arbeidstid/lønn som utgjør minst 75 % stilling.
  • Flere personer i bedriften som hver har minimum 20 % arbeidstid/lønn, men som til sammen utgjør minimum 2 årsverk.

Hvis det etableres en OTP, så betyr det at det skal beregnes 2 % innskudd av lønn mellom 1G og 12G (1G er pt kr 75.641,-). Har en ansatt kr 300.000,- i lønn koster det 300.000 – 75.641= 224.359 x 2 % som er kr 4.487 pr år. Da innbetales månedlig kr 374  via avtalegiro. I tillegg kommer Livsforsikringselskapets kostnader, og kostnader med betalingsfritak. Betalingsfritak er en forsikring som gjør at bedriften slipper kostnadene med sparing til ansatte som er sykemeldte over 12 mnd. I  gjennomsnitt koster en obligatorisk tjenestepensjon bedriften ca 1,8 % av lønnsbudsjettet.

Hvis overnevnte kriterier er oppfylt,  skal pensjonsordning være opprettet innen 6 mnd.  Hvis pensjonsordning likevel ikke er opprettet, kan Finanstilsynet bestemme at bedriften skal betale en løpende mulkt til forholdet er ordnet.