OTP og uførepensjon

Spørsmål: Bedriften jeg jobber i har etablert en obligatorisk pensjonsordning (OTP).  Betyr det at vi også har uførepensjon?

OTP er en minimums pensjonsordning som kun inneholder sparing til pensjonsalder og et forsikringselement som heter betalingsfritak.

En OTP ordning inneholder ikke noen uførepensjon. Hvis en ansatt blir sykemeldt over 12 mnd, trår betalingsfritak inn, og det vil si at vi overtar sparingen fra bedriften til den sykemeldte helt frem til pensjonsalder (hvis en blir  varig ufør).

Hvis bedriften har regulering av betalingsfritaket (anbefales), betyr det at den ansatte får regulert sin lønn med inntil 3 % i året frem til pensjonsalder. Har bedriften ikke regulering av betalingsfritaket, betyr det at lønna på sykemeldingstidspunktet blir den samme helt frem til pensjonsuttaket skjer.

Sparingen (saldo +avkastning) får man først utbetalt når man tar ut alderspensjon. Fra 2011 er det mulig fra 62 år. Hvis bedriften ønsker det kan det tilknyttes en uførepensjon. Det betyr at ansatte som er sykemeldt over 12 mnd vil få en utbetaling fra forsikringsselskapet frem til pensjonsuttak. En standard uførepensjon er gjerne på 66 % av lønn inklusive folketrygd.

Se også egen blogg om uførepensjon.