Pensjonsuttak og den nye pensjonsreformen

Spørsmål: Jeg er 63 år i 2011 og forstår det slik at jeg kan ta ut pensjon samtidig med at jeg fortsetter å jobbe 100 %. Bedriften jeg jobber i nå har en innskuddspensjonsavtale for alle ansatte, som for en del år siden ble omdannet fra en ytelsespensjonsavtale. Fra ytelsespensjonsavtalen mottar jeg årlig en utskrift som heter fripolise. Jeg har også 2 fripoliser fra tidligere arbeidsforhold. Kan jeg nå ta ut pensjon også fra fripolisene mine selv om det står utbetaling fra 67 år?

Fra 1 januar 2011 trådte  pensjonsreformen i kraft. Det betyr at du kan kombinere arbeid og pensjon. Hvis du da er mellom 62 og 66 år i 2011 har du mange valgmuligheter.

Hovedregelen er at alle kan ta ut alderspensjon helt eller delvis fra fylte 62 år. Men kravet for å kunne ta ut pensjon fra folketrygden (NAV) før 67 år er at pensjonen ved 67 år må overstige garantipensjonsnivået som er 2G for enslig. 1G er pt  kr 75.641. Tilfredsstiller du disse kravene kan du velge fleksibelt uttak på 20, 40, 50 60, 80 eller 100 % og fritt kombinere dette med vanlig arbeid.

Du kan også velge å få utbetaling fra dine gamle fripoliser, helt eller delvis, og også fra den pensjonsordningen du nå som ansatt er medlem av. Utbetalinger fra fripoliser tidligere enn oppgitt pensjonsalder vil være mulig i løpet av første halvår 2011.

Konsekvensen av å ta alderspensjonen allerede fra 62 år, er en lavere årlig utbetaling. Velger du  100 % pensjonsuttak fra 62 år, vil utbetalingene bli ca 25 % lavere enn ved 67 år.

I og med at alt pensjonsuttak blir fleksibelt fra 2011, må du selv varsle livselskapene om fra når du vil starte utbetaling, ellers vil utbetaling først starte ved 75 år.

Gode linker