Store eller små budøkninger når man skal kjøpe bolig?

Sammen med EiendomsMegler 1 har vi sett nærmere på hva som skjer i budrundene. Vi ønsket å se om det var spesielle forhold som avgjorde hvem som stod igjen som vinner. Funnene i analysen var entydig.

I dagens marked er det vanskelig å gjøre de store kuppene, og budrundene preges av høyt tempo. For de fleste budgiverne vil ikke en budøkning på 10 000 kroner være nok til å avskrekke. Med lav rente og lang tilbakebetalingstid på huslånet så merkes en slik budøkning lite i månedsøkonomien.

Vurderer du om du skal gjøre små budøkninger for heller å komme tilbake med ny økning senere i budrunden så er rådet klart; velg heller å øk med et litt større beløp, eller gå direkte i dialog med selger.

Vi fant nesten ingen eksempler på budgivere som vant med en mindre budøkning enn 20 000 kroner. Samtidig er det et annet viktig forhold du må ta hensyn til; dersom du velger å følge budrunden langt over takst så vil det kunne være vanskelig å få tilbake det du gav ved et senere salg. De fleste kjøpere skjeler til hva de kan få i form av kvadratmeter, standard og beliggenhet på lignende boliger.

Det lønner seg derfor ikke å ha kjøpt borettslagets dyreste leilighet.

Merk deg at disse rådene bare gjelder i dagens opphetede marked, og at analysen er avgrenset til eiendom med verdi mellom 1 og 4 millioner.

For å skaffe oss økt kunnskap som kan være til nytte for forbrukere og våre kunder gjennomfører vi jevnlig analyser av ulike privatøkonomiske tema. Dersom du har spørsmål eller innspill til analyser så legg gjerne inn en kommentar under. Kanskje er det flere som lurer på akkurat det samme som deg!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.