Uførepensjon – hvordan virker den?

Jeg har fått følgende spørsmål: “Jeg har vært sykemeldt i snart 12 måneder, og bedriften jeg jobber i har tilknyttet uførepensjon til pensjonsordningen. Hvordan virker den og når får jeg utbetaling fra den?”

Retten til utbetaling av uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen inntrer etter at du som  ansatt har vært minst 20 % arbeidsufør 12 måneder sammenhengende.  Livsforsikringsselskapet må skriftlig varsles av arbeidsgiver om sykdom, og livselskapet vil da sende skjema til deg for utfylling.  Her må da sykdom dokumenteres fra fastlege/spesialist.

Uførepensjonen er fastsatt som en avtalt prosentsats av din lønn inkludert en beregnet utbetaling fra Folketrygden(NAV). En standard uførepensjon er gjerne på 66 % av lønn inntil 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (det vil si inntil lønn opp til 908.000).

For å få full uførepensjon kreves det at du har 30 års tjenestetid. Tjenestetid er antall år fra du blir innmeldt i pensjonsordningen til du fyller 67 år.  Uførepensjonen vil reduseres forholdsmessig ved lavere tjenestetid enn 30 år.

Eksempel
Du er 40 år og har kr 350.000 i lønn. Du får full opptjening i pensjonsordningen som har avtalt 66 % uførepensjon inkl. beregnet folketrygd. Din beregnede folketrygd blir da  kr 162.000 og du vil få utbetalt kr 69.000 per. år fra bedriftens pensjonsordning.  Til sammen blir dette kr 231.000 som da er 66 % av kr 350.000 (eksempelet er basert på 100 % uførhet).

Uførepensjonens størrelse avhenger av uføregraden til enhver tid. For å få utbetalt uførepensjon fra folketrygden (NAV), må uføregraden være mint 50 %.  Uførepensjonen vil bli utbetalt til du blir friskmeldt eller pensjonsalder er oppnådd.

For å få uførepensjon fra NAV, se  nav.no/Pensjon