Vår nye privatøkonom: Endre Jo Reite

Endre Jo Reite blir bankens nye privatøkonom og skal formidle råd og innsikt om privatøkonomiske tema.

Vår kredittsjef har fått en utvidet rolle i banken. Han fortsetter som før, men i tillegg har han fått avsatt tid til å jobbe med privatøkonomiske analyser som kan hjelpe våre kunder. Endre Jo vil bidra med råd og tips som er nyttig for deg som forbruker, med sin unike evne til å gjøre kompliserte budskap, regelverk og statistikker både enkle og interessante.

– Endre Jo, du kan jo litt om alt du, bemerket jeg da jeg oppdaget Endre Jo hadde et svar til alt.
– Nei, Haakon, kan mye om alt jeg, svarte han kjapt i all sin beskjedenhet – med sitt velkjente glimt i øyet.

Endre Jo har alltid hatt interesse for analyser av trender og hvordan folk påvirkes av ytre faktorer som renteutvikling, fremtidsutsikter og massemedia. I bank observerer vi utviklingen i regionen og gir daglig råd til våre kunder, og denne kunnskapen skal vi bruke til å kunne gi råd enda bredere.

– Jeg ser det som spennende å bidra til at vi deler noen av de observasjonene vi gjør rundt utviklingen for regionen, forteller han.

En privatøkonoms jobb er å bidra med innsikt og råd i alle forhold som berører dagligøkonomien, og i den nye stillingen kan Endre Jo kombinere sin interesse for personlig økonomi og analyser med formidling av råd og innsikt.

– Stillingen innebærer at jeg skal bruke mye av min tid på å finne svarene på spørsmål som opptar folk i vår region. Jeg skal også formidle bankens kunnskap om økonomi gjennom foredragsvirksomhet og i media, sier han.

– Med oppmerksomhet på Trøndelag og Nordvestlandet og lang erfaring fra ulike stillinger i bank skiller jeg meg nok litt ut fra mange av privatøkonomiekspertene – spesielt med tanke på den praktiske erfaringen fra møter med kunder og evnen til å foreta relevante analyser for regionen, avslutter vår nye privatøkonom.

Du kommer til å lese mer fra privatøkonomen framover her på bloggen – se også Endre Jo sine tidligere innlegg her på bloggen.