Vil hybride pensjoner slå an?

30 prosent av ansatte i privat sektor har ytelsespensjon fra sin arbeidsgiver. 70 prosent har innskuddspensjon, og vi observerer en jevn strøm i favør av innskuddspensjon. En hybrid pensjon er en mellomting mellom disse. Hvor sannsynlig er det at bedriftene vil velge en hybrid?

Inntil 2001 hadde alle bedrifter som hadde pensjonsordning for sine ansatte en ytelsespensjon. Da ble det lov å etablere en innskuddspensjon. Innskuddspensjon fikk ikke noe særlig omfang før vi i 2006 fikk lov om obligatorisk tjenestepensjon. Da ble det lovfestet at alle bedrifter skulle ha pensjonsordning for sine ansatte. Nesten alle bedriftene som ikke hadde pensjonsordning fra før valgte å etablere innskuddspensjon. I 2007 var forholdet i privat sektor mellom de to ca. 50/50 målt i antall ansatte.

Mange bedrifter har siden den tid endret sine pensjonsordninger slik at alle nyansatte i bedriften får innskuddspensjon selv om de tidligere ansatte fortsatt har ytelsespensjon. Det er også mange bedrifter som har endret helt til innskuddspensjon for alle sine ansatte. Forholdet i privat sektor mellom de to er derfor nå 30/70 i favør av innskuddspensjon.

Ytelsespensjon er tett sammenvevd med folketrygden slik den var før pensjonsreformen. Det pågår derfor en vurdering av hvordan ytelsespensjon skal tilpasses folketrygden slik den er nå. Et forslag som er lansert er hybride pensjonsordninger som plukker elementer fra både ytelsespensjon og innskuddspensjon.

Det finnes allerede i dag lovregler som gjør det mulig å etablere hybride pensjonsordninger. Eksempler på det er engangsbetalt ytelsespensjon og innskuddspensjon med garanti. Disse variantene har det lenge vært lov å etablere, men det er svært få bedrifter som har valgt de. Hvor sannsynlig er det at hybrider vil slå an nå? Er det ikke mer sannsynlig at dersom bedriftene må endre fra ytelsespensjon til noe annet så vil de velge innskuddspensjon? Det er allerede 70 % av landets ansatte i privat sektor som har innskuddspensjon, og ordningen oppfattes som enkel og forståelig både for bedriften og de ansatte.

I offentlig sektor har alle en ytelsespensjon. Der er det ingen tradisjon for innskuddspensjon. Regelverket om offentlig tjenestepensjon er komplisert, men det er ikke samme uttalte ønske i offentlig sektor for at det skal være enkelt å beregne året innbetaling som i privat sektor. Hva som skjer i offentlig sektor er derfor vanskeligere å spå. Kanskje vi her vil se en hybrid pensjonsordning?